Close

Simplified Technical English (STE)

Förbättra varumärkets styrka, spara in på kostnader och engagera kunderna via innehållskvalitet

Innehåll som är tydligt, koncist och konsekvent sparar inte bara in på kostnader, det ger slutanvändarna engagerande innehåll som är lätt att förstå. Med produktinformation som blir allt mer komplicerad och omfattande har användning av tydligt och konsekvent språk blivit en absolut nödvändighet. Engelska har kommit att bli det vanligaste språket som används i teknisk dokumentation över hela världen, men kan vara svårt att förstå på grund av dess många former och komplexa natur: komplicerade meningsstrukturer, flera betydelser och synonymer leder lätt till förvirring.

Dessutom kan många läsares kunskaper i engelska ligga på en sämre nivå än för dokumentets författare (tekniska författare och tekniker), vilket särskilt gäller för personer som inte har engelska som modersmål. Simplified Technical English (STE) är ett kontrollerat språk som standardiserar ordförråd och stil och strävar efter att förbättra konsekvensen, eliminera tvetydigheter och förenkla språket. Det tillhandahåller även objektiva kriterier för kvalitetskontroll.

Fördelar

 • Säker produktanvändning
 • Minskade översättningskostnader
 • Förbättrad översättningskvalitet
 • Effektivare kundtjänst
 • Lägre utbildningskostnader
 • Förbättrad användarupplevelse
 • Färre kundtjänstsamtal
 • Minskad risk för ansvarsanspråk

Implementering

Etteplan erbjuder följande tjänster och lösningar för implementering av STE:

 • Utbildningskurser
 • Tjänster för sammanställning av ordlistor för att standardisera industri- och företagsspecifik terminologi
 • HyperSTE, den ledande mjukvaran för kontroll och efterlevnad av innehåll

Mer att läsa

Manualer 2.0 till Boon Edam

Boon Edam är en ledande tillverkare av karuselldörrar och säkerhetsslussar som levererar eleganta produkter. Men en fantastisk produkt förtjänar en lika fantastisk manual som inte behöver förklaras och som gör livet enklare för både montörer och slutanvändare. Så har det inte alltid varit för Boon Edam. Bert Dammers, Manager Information & Document Management på Boon Edam berättar vad som krävdes av hans team för att skapa manualer som de kan vara stolta över.

GEA Food Solutions

Driftsrelaterade utmaningar som variation och flexibilitet, kostnad per kg/förpackning, livsmedelssäkerhet och miljö, var orsaken till att GEA Food Solutions ville förbättra genomströmningen och minska driftskostnaderna inom livsmedelsindustrin.

Etteplan hjälpte GEA Food Solutions genom att tillämpa struktur och språkkvalitet (STE) i deras dokumentation vilket ledde till följande: