Close

Anläggnings­konstruktion

Etteplans närmare 400 experter på anläggningskonstruktion i Sverige, Finland och Kina genomför krävande konstruktionsprojekt runt om i världen, inklusive Ryssland, där vi har konstruktions- och övervakningstillstånd från den lokala självreglerande organisationen (SRO). Vi har genomfört många projekt för kunder som uppfört produktionsanläggningar, logistikcenter och andra byggnader.

 

 

Se video för mer 
information om vår
anläggningskonstruktion

Internationell anläggningskonstruktion

 

Långvarigt nära samarbete med våra kunder har gett våra specialister expertis inom ett flertal branscher, bland annat papper och massa, gruvor, energi, metall samt bygg. Etteplans närmare 400 experter på anläggningskonstruktion i Sverige, Finland och Kina genomför krävande konstruktionsprojekt runt om i världen, inklusive Ryssland, där vi har konstruktions- och övervakningstillstånd från den lokala självreglerande organisationen (SRO). Vi har genomfört många projekt för kunder som uppfört produktionsanläggningar, logistikcenter och andra byggnader.

 

Kunder som anlitar Etteplan när det gäller anläggningskonstruktion


Till Etteplans kunder inom anläggningskonstruktion räknas till exempel; Andritz, Foster Wheeler, Valmet, Stora Enso, UPM Kymmene, Metsä Group, Nokian Tyres, WinWinD, Carbona, SSAB, Outokumpu och Ovako Wire.

UPM logoValmet logoStora Enso logoSSABNokian TyresAndritz logoOutokumpu logoMetsä logoWinwind logo

Mer att läsa

Kontakta oss
Anders Magnusson
Anders Magnusson
Director
Business Development