Close
Lauri Kyttälä Banner

Lauri Kyttälä: Miljö för kontinuerligt lärande och stöd

Lauri Kyttälä är Software Automation and Testing Engineer och baserad i Esbo, Finland. Under traineeprogrammet ägnade han sig åt testautomatisering och kontinuerlig integration av en ny enhet. ”Jag tilldelades det här projektet tillsammans med en annan student. Praktikperioden på 6 månader innehöll en kombination av projektet inom testautomatisering och 25 lektionsdagar.”

Innan Lauri började på Etteplan hade han sökt jobb inom sitt specialområde IKT och testning. Hans långa meritlista inom området borde ha utgjort en tillgång, men Lauri tror att hans ålder kan ha gjort det svårare för honom att hitta rätt anställning. Innan han började på företaget kontaktades Lauri av en rekryteringsspecialist på Etteplan som uppmuntrade honom att söka en viss tjänst – och lyckligtvis för Etteplan gjorde han det.

Trots sin ålder är Lauri alltid angelägen om att lära sig nya saker och utveckla sina färdigheter, och han valde därför att kontakta sin nya chef angående en ny möjlighet som dykt upp. ”Cirka 1–2 månader in på mitt nya jobb skickade jag ett meddelande till min chef med information om ett studieprogram som fanns på Etteplan. Min chef stödde idén och jag sökte till utbildningsprogrammet”. Resten är historia. 

Enligt Lauri, som nu har arbetat på företaget en kort tid, är det här de tre största fördelarna med att arbeta på Etteplan: 
1.    Platt hierarki
2.    Möjlighet att arbeta på distans
3.    Möjlighet att lära sig nya verktyg

Hittills uppskattar Lauri vad han beskriver som en platt hierarki.

”Det är lätt att ta kontakt med människor. Redan från projektets början var kommunikationen till oss från alla avdelningar till stor hjälp.”

Stödet från olika avdelningar och ledningsnivåer har haft stor betydelse för Lauris framgång i sin roll. I början av studieprogrammet fick varje avdelning på Etteplan ett protokoll om hur de kunde hjälpa deltagarna att lära känna Etteplan som företag. 

”För att bli bekant med andra, bygga upp ett nätverk och lära känna rätt människor krävs engagemang.” Med de rätta kontakterna, förklarar Lauri, får du snabbt den information du behöver. Den platta hierarkin gör det lättare att prata med kollegor på alla nivåer i företaget. 

Vad gäller den andra punkten så är det nu för första gången i sin karriär som Lauri har möjlighet att arbeta på distans. Hittills har det varit en positiv upplevelse. ”Jag behöver bara en bärbar dator så kan jag arbeta nästan var som helst. Att ha valfrihet att komma till kontoret vissa dagar är också trevligt.” Ett pågående projekt som kräver en del personlig interaktion har också motiverat honom att vara mer social med sina kollegor. 

Slutligen uppskattar Lauri inte bara allt stöd han fått – av både programvaror och kollegor – utan även alla erfarenheter. ”Vi fick möjlighet att delta i en konferens om robotar, där Robot Framework diskuterades via en livestream som vi kunde följa från valfritt kontor.” Några av de kommande faserna i projekten, som att ta fram offerter till företag, granskningarna och koncepttesterna, är också ovärderliga erfarenheter för hans karriär. 

Lauri gillar att jobba med sina datorer och är mycket engagerad i sitt arbete, men han har även andra hobbyer som fångar hans intresse. Förutom längdskidåkning på vintern och rullskridskoåkning på sommaren är Lauri duktig på sällskapsdans.