Close
Våra lösningar för

Elektrifiering och Smart Mobilitet

Globala marknadstrender påverkar mobilitetsbranschens utveckling. Anpassning till den digitala tidsåldern innebär ökat fokus på autonom körning, uppkoppling, elektrifiering av fordon och delad/smart mobilitet. Etteplan påskyndar elektrifiering och smart mobilitet genom en kombination av proffs med djup och gedigen erfarenhet.Vi leder globala och mångfacetterade team så att våra kunder kan dra nytta av genuina kunskaper.

Elektrifiering

På global nivå beräknas andelen elbilar uppgå till 10 % i slutet av 2022, och andelen ökar snabbt. Bland fordonstillverkningsindustrin drivs elektrifieringen på av konsumentfordon, men utvecklingen går även snabbt framåt inom nyttofordonsindustrin. Exempelvis ökade registreringarna av ellastbilar på minst 16 ton med 193 % från 2020 till 2021 i Europa (IHS Markit). 


Elfordon och tunga maskiner för terrängkörning är på väg att erövra gruvdrift, byggnation, jordbruk, skogsbruk och materialhantering. Dessutom elektrifieras båtar, fartyg och flygplan.

Miljö- och hållbarhetsaspekten är den viktigaste faktorn för en utveckling av elektrifiering, men inte den enda. Vid gruvbrytning under jord skulle till exempel giftiga avgaser från dieselmotorerna bli kvar i gruvan om man saknade effektiv ventilation. Ventilation utgör en av de största kostnaderna. Vid användning av elektrisk utrustning minskar behovet av ventilation avsevärt, men det finns en risk för att väldigt giftiga ångor bildas i händelse av batteribrand.

Att göra sig av med förbränningsmotorerna innebär i många fall att användarupplevelsen förbättras. Mindre buller och noll avgaser gör elfordon mer attraktiva jämfört med fordon med förbränningsmotorer. Eldrift är så mycket bättre än gamla förorenande maskiner som drivs med förlegat fossilbränsle.

Inom jordbruket ger utsläppsfria och tysta fordon många fördelar. Med elektriska jordbrukstraktorer kan jordbrukare avsevärt minska sitt koldioxidavtryck och risken för att olja läcker ut till mark och växter. Jordbruksprodukterna innehåller dessutom avsevärt mindre föroreningar. Den uppskattade årliga tillväxten på den globala marknaden för elektriska traktorer är cirka 11 % från 2020 till 2026.

Elektrifiering inom materialhantering började ett bra tag sedan med elektrifiering av gaffeltruckar. De traditionella blybatterierna håller dock på att bytas ut mot litiumjonbatterier. Det initiala priset på blysyra är mycket lägre, men det är också den enda fördelen. Litiumjonbatterier kräver mycket mindre underhåll, försämras mycket långsammare, laddar mycket snabbare, har mycket högre energidensitet och släpper inte ut skadliga ämnen i miljön.

På Etteplan utmärker vi oss genom att tillhandahålla en mängd olika experter som hjälper våra kunder med deras elektrifieringsresa. Vår globala organisation tillhandahåller den samlade kompetensen hos batteriexperter, regelverks- och produktsäkerhetsspecialister, utvecklare av inbäddad elektronik och programvara, osv. Vi har till och med ett team som fokuserar på värmehantering och tillhandahåller tjänster för batteritestning.


Våra tjänster inom elektrifiering: 
•    Utveckling av BMS, styr- och övervakningssystem samt appar 
•    Batteridesign, elektronik, programvara och testning  
•    Rådgivning om regel- och säkerhetsefterlevnad 
•    Maskinvara och programvara för konstruktion av kraftelektronik (växelriktare, omvand-lare) 
•    Värmeledning (systemkonstruktion, simulering och provning) 
•    Ingenjörstjänster för eldrivna maskiner 
•    Systemdesign för autonom körning/drift 

 

Mobilitetstjänster 

För att mobiliteten ska vara hållbar (särskilt i städer) måste den utan tvekan bli smartare. I städer måste man kombinera flera olika transportsätt, till exempel privatbilar, kollektivtrafik, robottaxi, robotskyttel, mikromobilitet, cykling och gångtrafik, i integrerade transportsystem för att man ska kunna bekämpa trafikstockningar och föroreningar så att livskvaliteten förbättras. 

Mobilitetstjänsterna genomgår en enorm omställning och intelligenta trafiklösningar ska ge oss säkrare och smidigare trafik med mindre utsläpp. Med 5G-nätverk, IoT och fordon som en dataplattform kan vi skapa nya affärsmodeller, tjänster och självkörande elfordon. Behovet att äga sitt eget fordon är ifrågasatt och minskar i takt med framväxandet av behovsbaserade transporttjänster.  

 

Omvandla mobilitetstjänster och intelligent trafik 

Tillsammans med våra kunder skapar vi nästa generations mobilitetstjänster för intelligent trafik och IoT-lösningar, vilket kombinerar det smarta molnet och edge computing när det gäller fordon. Vi utvecklar också lösningar för kommunikation mellan fordon och för kommunikation med omgivande tjänster, miljö och infrastruktur (V2X, vehicle-to-everything-teknik). 

Vi har konstruerat ett antal effektiva mobilitetstjänster som gör att transaktioner inom fordonstjänsteområdet kan utföras som mobila självbetjäningstjänster. Vi har också stor expertkunskap när det gäller att utveckla system för leasing, för hantering av fordonsflottor samt transport- och logistikbehoven. 

 

Mjukvarulösningar för laddningsinfrastruktur åt elbilar: integrering, backend-system, applikationer och mobila betalningslösningar.   

  • Intelligenta trafikapplikationer

Applikationer för trafiktjänster som gör att transaktioner kan utföras som mobila självbetjäningstjänster. Vi har varit med och implementerat applikationer för mobil bränslepåfyllning och bildelning.

  • Vehicle-to-everything (V2X)  

Det smarta molnet och edge computing gör det möjligt att utveckla tjänster för fordon till fordon-kommunikation och för kommunikation med omgivande infrastruktur och tjänster. 

  • Hantering av fordonsflottar

Hantering av fordonsflottor − lösningar för leasing, logistik och industri. En gedigen förståelse för optimering av logistikrutter och hantering av fordonsflottor, placering och förebyggande underhåll.

Helhetsleverantör av intelligenta trafiktjänster

Vi är en heltäckande leverantör av intelligenta trafiktjänster. Vår specialkompetens fokuserar på lösningar som kombinerar lågnivåprogrammering, användardrivna konsumentappar och smarta molnlösningar. Vi har erfarenhet av att utveckla lösningar för  bildelning, mobil bränslepåfyllning och betalningslösningar för biltvättar, fordonstestcenter, laddningsinfrastruktur för elbilar, bilhandlare, leasing, logistik och bränslehandeln.

Införa heltäckande tjänster för intelligent trafik med användarnas verkliga behov i åtanke

Vi utvecklar och implementerar övergripande programvarulösningar och inbäddade system i mobilitetsmiljön. Vi producerar helhetstjänster och -lösningar ur ett kund- och användardrivet perspektiv och strävar efter ett genuint digitalt partnerskap. Vi vet precis hur mobilitetsekosystem och miljöer med flera leverantörer fungerar, och hur man håller igång affärskritiska mobilitetssystem dygnet runt under veckans alla dagar.

Mikko Viskari

Mikko Viskari

Head of Technology, Cloud and Applications
+358 50 465 1322
Send e-mail

Ställ en fråga till Mikko Viskari eller utmana oss

När du skickat oss det ifyllda formuläret bli du kontaktad av vår specialist via e-post eller telefon.Genom att skicka in detta accepterar du vår integritetspolicy (privacy policy).
CAPTCHA