Close
Våra lösningar för

Industriell Digitalisering

Den fjärde industriella revolutionen, även kallad Industri 4.0, har påskyndat omvandlingen av konventionella industrier snabbare än något vi sett tidigare. Vi är inte de enda experterna eller forumet som tror att förändringstakten kommer att öka ännu mer och att digitaliseringen kommer att introducera revolutionerande affärsmodeller för olika branscher. Industri 4.0 kommer sannolikt inte att vara en engångsrevolution som de tidigare industriella revolutionerna. Den kommer snarare att kickstarta pågående omvandling av befintliga affärsmiljöer.

Ladda ner Guide

Industrial Digitalization - Guidebook

Ladda ner Guide

Industrial Digitalization - Guidebook

Please enter your contact information to receive the downloadable material via email. When you submit the form, we may be in touch with you by email after the material delivery. By submitting, you agree to our privacy policy.

Ladda ner Guide

Industrial Digitalization - Guidebook

Totalt partnerskap för industriella digitaliseringsbehov

Vi skapar hållbara, persondrivna lösningar som effektiviserar verksamheten inom olika industrisegment. Våra kunder omfattar allt från små och medelstora företag till stora börsnoterade företag. De har en sak gemensamt: viljan att vinna konkurrensfördelar på olika sätt och bli ledande inom sin bransch.

Vi implementerar lösningar för att effektivisera processer, eliminera fel och öka transparensen i verksamheten. Transparens och datautnyttjande som syftar till att serva företagsverksamheten är också en del av vår kärnkompetens. Vi genomför både kompletta dataplattformsprojekt − hela vägen från datakällor till rapporteringsverktyg − och fokuserade implementeringar som vidareutvecklar befintliga lösningar.

Vår breda kompetens gör det möjligt för oss att betjäna våra kunder även vid utformningen och implementeringen av olika anslutnings- och integreringslösningar. Vi kan få dina enhetsdata att flöda, från sensorer till edge computing och molnlösningar eller andra system, på ett säkert sätt. Allt detta kan åstadkommas även i krävande miljöer såsom stora gruvor och hamnar, underjordiska anläggningar eller strukturellt utmanande miljöer.

  • Data- och molnlösningar

Utnyttja dina affärsdata och berika dem med hjälp av externa källor. Datalösningar och andra molnlösningar finns säkert tillgängliga i alla lägen. Interna serverrum och underhåll är inget man behöver befatta sig med.

  • Operativsystem

Exekveringssystem för tillverkning, processer för intern logistik, underhållssystem och andra operativa lösningar som syftar till att underlätta och effektivisera arbetet.

  • IoT, Edge computing och digital tvilling

Utrustning, byggnader, miljöer, nästan allt kan idag modelleras digitalt och utnyttjas för datainsamling. Edge computing öppnar upp för nya sätt att skapa uppkopplingar mellan maskiner och molnlösningar.

  • Integreringar och uppkoppling

Förutsättningen för kommunikation mellan olika system och enheter är en säker och tillförlitlig uppkoppling. Vi har överlägsna kunskaper kring uppkopplingstekniker, integreringsarbeten och den omgivande cybersäkerheten.

Branschkunskaper och teknisk kompetens från en enda källa

Vi har levererat olika dedikerade lösningar åt ett antal branscher. Den branschkunskap som vi har samlat på oss understödjer utvecklingen av teknik, där vi alltid ser till att hålla oss uppdaterade. Vi är en certifierad partner åt våra molntjänstpartners (AWS och Azure), och därutöver bygger vi upp vår expertis genom utbildning och implementering av programvaruprojekt för konsumentmarknaderna. På det viset kan vi vara säkra på att vi verkligen känner till vår bransch och kan välja de bästa lösningarna för olika behov – när en livscykel på 15 år krävs för en kritisk produktionsprocess eller när något behöver testas snabbt i molnet.

Kundfokus genom framtidssäkra teknikval

Vi ser på våra projekt med våra partners ögon. Projektet ska tjäna sitt syfte och målen måste verifieras tillsammans med kunden. Därför utgår vi från de flesta av våra projekt genom att tillämpa olika metoder för tjänstedesign. Att gå igenom målen tillsammans skapar ömsesidig enighet om prioriteringarna och fungerar som en stark grund när man ska konstruera en lösning som verkligen tillgodoser slutanvändarnas behov.

Våra urvalskriterier för tekniska lösningar är att lösningarna ska vara framtidssäkra och på ett smidigt sätt möjliggöra framtida utveckling. För industriella användare är det viktigt att kunna anpassa sig till förändrade affärsbehov utan att systemet behöver bytas ut. Vi är en öppen partner; vi binder inte våra kunder till oss genom tunga leverantörsåtaganden eller licensavgifter. Vi förtjänar våra kunders förtroende varje dag tack vare våra experter.

Kari Jussila Ettplan MORE

Kari Jussila

Director, Service Solutions
+358 50 366 7179
Send e-mail

Ställ en fråga till Kari Jussila eller utmana oss

När du skickat oss det ifyllda formuläret bli du kontaktad av vår specialist via e-post eller telefon.Genom att skicka in detta accepterar du vår integritetspolicy (privacy policy).