Close

Tjänsteprodukter

Snabbt. Flexibelt. Effektivt.
Det utmärker våra tjänsteprodukter

Borde din bästa personal lägga värdefull tid på att få fram tekniska ritningar istället för att utveckla nya produkter? Är du intresserad av att korta ner ledtiderna för dina tekniska processer men känner att resurserna är ansträngda?  

Du är inte ensam. Och oroa dig inte, det finns ingen anledning till att störa din dagliga verksamhet genom att återuppfinna hjulet. Anledningen till detta är att våra tjänsteprodukter är fördefinierade, väl beprövade tjänstekoncept för forskning och utveckling samt för specifika tillverkningstekniska uppgifter. De är alla utformade för att förbättra din prestationsförmåga och göra livet lättare.

Du betalar bara för resultat, samtidigt som du bibehåller kontrollen över processen, tack vare vår samarbetsmodell med full insyn och nyckeltal för att mäta vår prestationsförmåga. Våra tjänsteprodukter kan levereras som en hanterad tjänst där vi exempelvis tar fullt ansvar för en definierad del av din tekniska process och arbetar kontinuerligt för att förbättra processen över tid. Som ett alternativ kan du få tjänsten under en definierad tidsperiod som projektleverans.

 

Lär dig mer om våra tjänsteprodukter