Close

Etteplans ALM-tjänst säkerställer funktionalitet hos dina affärskritiska applikationer

Etteplan ALM

Application Lifecycle Management. Noggrant underhåll under ett systems livscykel säkerställer att affärskritiska lösningar fungerar felfritt dygnet runt. Du kan outsourca applikationshanteringen och vidareutvecklingen till oss. Vi ger dig ett tydligt servicelöfte och regelbundna rapporter om tillgänglighet. När en pålitlig partner förstår dina behov och sköter hanteringen bakom kulisserna kan du utnyttja dina egna resurser på ett klokt sätt – och få en god natts sömn.​

Tack vare god kommunikation, en förtroendefull relation och skickliga apputvecklare hjälpte Etteplan oss att slutföra vår leverans till kunden på utsatt tid.
Petter Östlund
VP Products
Payair
Nyckelfördelar
Säkerställer att din programvara alltid fungerar
Vi hjälper dig att åtgärda sårbarheter i system
Genom att överlåta applikationshanteringen till Etteplan kan du fokusera på din kärnverksamhet
Smidig övergångsprocess utan störningar för dina verksamhetsprocesser
Servicepaketen är flexibla – vi erbjuder support dygnet runt vid behov

Systemunderhåll säkrar driften

Affärskritiska applikationer kräver kontinuerlig support och underhåll. Vid applikations- eller systemfel måste grundorsaken identifieras och åtgärdas omedelbart för att se till att kunderna är nöjda och inga intäkter går förlorade. 

Etteplan tjänst ALM (Application Lifecycle Management) säkerställer att programvaran alltid fungerar under systemets hela livscykel. Våra servicepaket är flexibla och omfattar allt från support dygnet runt, förebyggande underhåll till vidareutveckling av programvaran. Genom att överlåta din applikationshantering åt oss kan du fokusera på din kärnverksamhet istället. 

Etteplan har en beprövad och effektiv process för att ta över din applikationshantering. Vi säkerställer en smidig övergångsprocess utan störningar för dina verksamhetsprocesser.

Mer proaktiv planering​

​Minimera riskerna med kostnadseffektiv drift. När vi tar hand om driften av din tjänst dygnet runt och åtgärdar problem snabbt kan du planera din produktion mer proaktivt och få ut mesta möjliga av dina resurser.​

Säkerställa utveckling​

​Våra stegvisa utvecklingsåtgärder förbättrar tillförlitligheten och konkurrenskraften hos ditt system. När du behöver ta ett större steg och uppgradera ditt system ytterligare ser vi till att implementeringen sker riskfritt.​

Glöm inte det gamla​

Ett gammalt system kan fortfarande vara fullständigt funktionsdugligt. Våra experter kan också ta sig an system som tillverkats med gammal teknik och bygga vidare på dem.​ Våra cybersäkerhetstjänster analyserar de potentiella risker som är förknippade med äldre system, med hänsyn tagen till de regler och standarder som påverkar din verksamhet. Du kommer också att få rekommendationer kring framtida åtgärder.

 

Vi hjälper dig att underhålla och utveckla dina system​

Vi tillhandahåller applikationshanteringstjänster under hela livscykeln:

Etteplan Application management service phases

 

 

Applikationshantering​

​Vi erbjuder genomgående högkvalitativ hantering och omfattande servicetider. Vi reagerar snabbt, minimerar lösningstiderna och får saker gjorda. Små utvecklingsarbeten är ofta en del av samarbetet. Vi levererar exakta underhållsrapporter med jämna mellanrum. Vi underhåller även den maskinvara som hör till systemet.​

Med tjänsten Help Desk 2 (HD2) erbjuder vi tekniskt systemunderhåll och förebyggande underhåll. Vår Help Desk kan ge support dygnet runt. Med Help Desk 2 kan du känna dig säker på att Etteplan ser till att din applikation fungerar optimalt. så att du kan lägga fokus på kärnverksamheten istället. Tjänsten skräddarsys alltid utifrån dina behov.

Tjänsten Help Desk 3 (HD3) erbjuder kodbaserat systemunderhåll och har stöd för en mängd olika programspråk. Genom att överlåta kodutvecklingen åt oss på Etteplan ökar du livslängden för ditt system. Vi är experter på att integrera nya affärskritiska funktioner och på att göra ändringar i befintlig kod. Vi hjälper till att åtgärda systemens sårbarheter. Alltid med tillförlitlighet, kostnadseffektivitet och snabbt genomförande.

Kunskapsöverföring 

Vi utvärderar din programvara och tar fram bästa möjliga servicemodell för systemunderhåll. Vi ger råd kring systemunderhåll och stöd vid övergången från systemutveckling till drift. Vi hjälper dig också att identifiera applikationshanteringsuppgifter och förbereda nödvändiga tekniska dokument med instruktioner för effektivt underhåll. 

Utrullning, driftsättning​

​Omfattande utrullningar är ofta utmanande projekt som involverar många leverantörer. Vi tycker om att vara ute på fältet och tar oss an uppgifter med stort engagemang. Vi förbereder maskinvaran inför utrullningen och ser till att driftsättningen sker på rätt sätt genom noggrann projektledning och omsorgsfull testning. Våra projektledare är bäst på sina områden och säkerställer kostnadseffektivitet.​

Vidareutveckling​

​Vi utvecklar system genom hela livscykeln genom att göra små och proaktiva förbättringar. Om ett system kräver stort utvecklingsarbete står expertisen från Etteplan MORE till din tjänst.​

Utrullning, driftsättning​

​Omfattande utrullningar är ofta utmanande projekt som involverar många leverantörer. Vi tycker om att vara ute på fältet och tar oss an uppgifter med stort engagemang. Vi förbereder maskinvaran inför utrullningen och ser till att driftsättningen sker på rätt sätt genom noggrann projektledning och omsorgsfull testning. Våra projektledare är bäst på sina områden och säkerställer kostnadseffektivitet.​

Digitala enheter

Om du behöver du enheter, det vill säga hårdvara, till ditt system tar vi gärna fram en kostnadseffektiv lösning baserat på dina behov och din miljö. Vi konceptualiserar och implementerar helhetslösningar från hårdvara till moln. Etteplans omfattande expertis inom produktutveckling gör att vi kan designa alla aspekter av en enhet och säkerställa att den uppfyller gällande krav och går att tillverka. Vi tar även han dom driftsättningen av enheter och ansluter dem till molntjänster.​

Molntjänster​

​Vi kan överföra ditt system till molnet, där du får tillgång till den senaste tekniken och innovationerna.​ Ett system som arbetar i molnet är bättre, särskilt när du behöver skalbarhet och uppdaterad teknik.

Cybersäkerhetstjänster

Cybersäkerheten för dina kritiska system är en av våra främsta prioriteringar. Vi har kunskap om och förståelse för de underliggande systemen och möjliga sårbarheter. Tillsammans med Etteplan kan du se till att dina tjänster och anslutna maskiner är säkra. Läs mer om Etteplans cybersäkerhetstjänst.

Alexander Tollsner

Alexander Tollsner

Business Developer Software & Embedded Solutions
+46 703 70 51 49
Send e-mail

Ställ en fråga till Alexander Tollsner eller utmana oss

När du skickat oss det ifyllda formuläret bli du kontaktad av vår specialist via e-post eller telefon.Genom att skicka in detta accepterar du vår integritetspolicy (privacy policy).
CAPTCHA