Close

Nöjda kunder och högre produktkvalitet med användarorienterad teknisk dokumentation

Etteplan INFO

Etteplan INFO är en tjänst där Etteplan övertar ansvaret för produktion, uppdatering och distribution av den tekniska dokumentationen för kundens produkter och anläggningar.

Den förenklade och harmoniserade processen gör oss snabbare, sparar pengar och förbättrar kvaliteten. Vi är övertygade om att vi snabbt kommer att se konkreta resultat.
Daniel Hanngren
Director Group Operations Development
Husqvarna group
Nyckelfördelar
Förbättrad dokumentationskvalitet
Kortare ledtider i dokumentationsprocessen
Ökad produkt- eller anläggningssäkerhet
Bättre kostnadsuppföljning
Möjlighet att fokusera på din kärnverksamhet

Hur mycket betalar du för produktens eller anläggningens tekniska dokumentation?

Ofta är det produktutvecklarna eller anläggningsingenjörerna som tar fram och hanterar produktdokumentationen vid sidan av sina andra uppgifter. Därför kan det vara svårt att beräkna de verkliga kostnaderna. Dessutom tar dessa specialister tid från sina kärnuppgifter för dokumentationsarbetet, vilket också kommer till ett pris. Teknisk dokumentation kräver specialiserad kunskap samt metoder och verktyg som ständigt utvecklas och blir alltmer digitaliserade. Därför vill vi fråga dig: är det ekonomiskt fördelaktigt för ditt företag att producera och hantera produkt- och anläggningsinformationen själv?

 

Konstruktion av anläggningar och komponenter
Lyft- och hissindustri

ETTEPLAN INFO – transparens och kostnadseffektivitet

ETTEPLAN INFO skapar transparens kring den tekniska dokumentationens kvalitet och kostnader. Vår servicemodell innebär att vi kontinuerligt utvecklar verksamheten och sätter upp mål och en budget som följs upp regelbundet i styrgruppsmöten. Du får delta i utvecklingen av samarbetsprocessen, som vi följer utifrån gemensamt fastställda nyckeltal.

Vår servicemodell innebär att du slipper oroa dig och i stället kan fokusera på att utveckla kärnverksamheten i din organisation. Vi ger dig tillgång till resurser som sannolikt inte skulle vara möjliga eller lönsamma att själv utveckla och upprätthålla för ditt företag.

Expertis ger kostnadseffektivitet

Vi på Etteplan är experter på teknisk dokumentation. Vi har tillgång till de senaste metoderna, systemen och verktygen som säkerställer att dokumentationen uppfyller även de allra högsta kraven på användarvänlighet och säkerhet. Vi har finslipat vår process i 20 år och känner till våra kunders branschspecifika krav. En stor fördel för våra kunder är att vi som ingenjörsföretag är insatta i våra kunders utrustning och teknik.

Genom att lägga ut ditt företags tekniska dokumentation på Etteplan kan även du minska ditt företags dokumentationskostnader, precis som alla våra andra kunder som redan använder Etteplan INFO. Dessutom får du manualer, reservdelskataloger och annan dokumentation som håller lika hög kvalitet som företagets produkter.

Utveckla dokumentationen för att möta framtida behov

En ytterligare fördel förutom kostnadseffektiviteten är att vi kontinuerligt utvecklar dokumentationsfunktionen för ditt företag genom att alltid använda de senaste metoderna och verktygen. Du kan lita på att alltid få ett lika bra och användarvänligt resultat.

Högklassiga tekniska manualer och bruksanvisningar är en fördel för såväl service- och underhållstekniker som kunder och slutanvändare. I bästa fall kan tydliga manualer som uppdateras regelbundet förbättra användarupplevelsen och kundtillfredsställelsen för din produkt. Högklassiga manualer och reservdelskataloger gynnar även service- och underhållsverksamheten: underhållsarbeten tar mindre tid när dokumenten hålls uppdaterade och det går snabbt att hitta rätt information. Underhållsarbetet blir mer effektivt, vilket innebär kortare underhållsstopp för maskiner och anläggningar.

Outsourca processen till oss och fokusera på det väsentliga

Etteplan INFO är en komplett servicehelhet för produktion, uppdatering och distribution av all teknisk dokumentation. Om du vill kan du även lägga ut eller köpa en del av din process som kontinuerlig tjänst av oss för att dra nytta av våra kostnadseffektiva processer, högre innehållskvalitet och processutveckling.

Ta även en titt på våra andra serviceprodukter för teknisk dokumentation: Etteplan PARTS för produktion och uppdatering av reservdelsböcker, Etteplan DOC för hantering av produktinformation och Etteplan AIM för anläggningsinformation.

 

 

Erik Sundström

Head of Sales, Technical Communication Solutions
+46702238511
Send e-mail

Ställ en fråga till Erik Sundström eller utmana oss

När du skickat oss det ifyllda formuläret bli du kontaktad av vår specialist via e-post eller telefon.Genom att skicka in detta accepterar du vår integritetspolicy (privacy policy).