Close
Łukasz Rybka banner

Łukasz Rybka: Varje projekt är specifikt och att det är det som utvecklar mig

Łukasz Rybka började arbeta på Etteplan i Wrocław, Polen i februari 2017 som teknisk dokumentationsspecialist.
”I december 2016 hade jag sett att Etteplan sökte medarbetare till den nystartade avdelningen för teknisk dokumentation, vilket väckte mitt intresse. Jag råkade inneha en humanistisk examen i digital publicering och webbpublicering vid universitetet i Wrocław. Våra föreläsare var från Institutet för biblioteks- och informationsvetenskap. Tack vare min utbildning har jag utvecklats i riktning mot informations- och metadatahantering", berättar Łukasz. Detta var ett utmärkt komplement till den kunskap jag redan hade om att skapa manualer och teknisk dokumentation.

Łukasz första projekt på Etteplan var att utveckla teknisk dokumentation för en produktionslinje för förpackningra. "Det var mitt första projekt. Jag genomförde det med en ny kollega, Martyna Toporek. Som en del av en utbildning på vår filial i Eindehoven förberedde vi en dokumentation för en linje som tillverkar förpackningar för kosmetika", minns Łukasz. En annan gång skapade han dokumentation för en styrenhet till en värmepanna. "Min huvudsakliga uppgift var att beskriva funktionerna och deras roll i mjukvaran. Detta var mitt första projekt nära relaterat till mjukvara och agila projektledningstekniker," berättar han. Ett annat intressant projekt var skapandet av teknisk dokumentation för mätare för att mäta fyllningen av silos. "Mätarna använde radioaktiva material. Det var första gången jag stötte på en sådan enhet och lösning. Detta krävde att jag skaffade mig mer djupgående kunskap om ämnet snarare än att bara analysera data som klienten skickade", förklarar Łukasz.

Mångfalden av projekt har gjort det möjligt för Łukasz att utforska nya horisonter, få mer kunskap och utveckla sina färdigheter. Łukasz arbetar för närvarande med kunder och övervakar projekt. Han tycker om att kunna ge råd till kunder och sina teammedlemmar om hur man ska ta sig an ett projekt. Att dela kunskap är väldigt viktigt för honom.

"Erfarenhetsutbytet möjliggör inte bara personlig utveckling, utan har också en positiv inverkan på att bygga upp hela teamets kompetens."

Det är dock inte allt. Dialog är också en viktig del av teambuilding. ”Att diskutera olika ämnen sinsemellan gör oss starkare. Vi lär känna varandra bättre, vi är intresserade av varandras synpunkter," säger Łukasz. Som Lead Documentation Specialist tar Łukasz hand om projektgenomförandet. Som han understryker är projekten olika och har sina egna särdrag och intressanta erfarenheter. ”Det jag minns från varje implementering är vad som gick väldigt bra och även vad som kunde ha gått bättre. Det här är en bra lektion och en möjlighet att utvecklas", förklarar Łukasz.