Close
Madhuri Satla career story

Madhuri Satla: En stark återkomst

Madhuri Satla arbetar för närvarande som Software Testing Engineer i Esbo, Finland. Madhuri kontaktades av Etteplan och arbetar nu som testutvecklare i ett projekt för en av våra större kunder inom testning och automatisering. I november 2021 lämnade hon Indien med sina två barn och började arbeta hos oss som manuell testare, för att få lära känna verksamheten innan hon börjar arbeta med automatisering.

Förmåga att arbeta i team är viktigt inom programvarutestning, och Madhuri förklarar att det ofta pågår flera projekt samtidigt. ”För tillfället arbetar jag i två olika team, dels i mitt huvudteam som fokuserar på releasetestning, dels i ett projektteam för testautomatisering med hjälp av Robot Framework. Mina huvudprojekt är inom releasetestning och handlar om att förbättra användningen av testfall med hjälp av C# och Robot Framework.” Madhuri beskriver Robot Framework som ett av de mest intressanta projekten hon har arbetat med hittills, något hon också har arbetat med i en tidigare roll.

”Jag konfigurerade testautomatiseringen för enchipsdatorer med hjälp av Robot Framework – det är en av de saker jag är mest stolt över.”

Att få använda sin kompetens, bidra till projektframgångar samt hennes team är det som får Madhuri att känna yrkesstolthet.

Madhuri beskriver sina teamkamrater som mycket erfarna och kunniga, med både teknisk kompetens och branschkunskap – men samtidigt jordnära. Från att ha sysslat med webbapplikationer till att som nu arbeta med inbyggda elektriska enheter har varit en stor omställning för Madhuri. Lyckligtvis har teamet hjälpt henne att komma igång och fått henne att känna sig bekväm och motiverad att lära sig mer.

Madhuri känner sig uppskattad av sin chef och sina teamledare och är nöjd med vad hon åstadkommit hittills. Det gör henne än mer övertygad om att det var rätt beslut att återgå till arbetslivet.

”Jag är mycket tacksam för att min teamledare valde att satsa på mig, trots att jag hade varit föräldraledig i sex år. Det är många mammor som i likhet med mig vill återuppta sina karriärer.”

Madhuris arbetsledare överbevisade henne eftersom de såg hennes potential.

Nyligen utökades teamet med två trainees och Madhuri ombads att vara mentor åt dem. Redan kort därefter kan de nu genomföra testfall med hjälp av Robot Framework på egen hand. ”Min arbetsledare på Etteplan och teamledaren tyckte att jag var rätt person för mentorsuppdraget, och jag har trivts med det hittills.”

”Jag ser en framtid på Etteplan” säger Madhuri. ”Min chef och jag har regelbundna samtal för att se till att jag är nöjd med mitt arbete.” Etteplan är ett internationellt företag med många olika kunder inom olika branscher, vilket gör att det finns utrymme och möjlighet att växa.

”En av de saker jag uppskattar mest med Etteplan är företagskulturen och deras fokus på ut-veckling. Det finns utbildnings- och utvecklingsmöjligheter vilket är bra för personer som likt mig har haft längre avbrott i karriären.”

En annan del av företagskulturen som Madhuri uppskattar är den sociala aspekten, särskilt den årliga träningsutmaningen EtteplanGO! som går av stapeln varje år strax före sommaren. Att kombinera två barn med heltidsarbete hade gjort att hon försummat sig själv. ”Evenemanget fick mig att börja fokusera på mig själv och jag har fortsatt med det även efter utmaningen. Jag tillbringar mer tid med min familj och mina vänner, vilket är mycket viktigt för mig.” Dessutom har jag kunnat tillbringa mer tid med familj och vänner och titta på indiska filmer här i Finland tack vare personalförmånerna för kulturaktiviteter.