Close
Martin Bay Milter: Hybrid work has brought us together

Martin Milter Bay: Hybridarbete har fört oss samman

Även om Martin Milter Bay har sitt kontor i den danska staden Odense så är det i den danska skärgården han känner sig hemma. Martins långa erfarenhet inom komponentbranschen, från försäljning till cybersäkerhetsteknik, har gett honom värdefull kunskap om både marknaden och människorna – och det var därför han valde Etteplan.

Det han trivs bäst med i rollen som försäljningschef är kontakten med befintliga och potentiella kunder. Båda uppgifterna handlar om att bygga relationer, men innehåller också utmaningar som gör jobbet i sig och vardagen mer intressant. Försäljningsverksamheten kan ibland dra nytta av marknadsutvecklingen, så att hitta rätt möjligheter vid rätt tidpunkt är en viktig kompetens. 

”Att arbeta med stora projekt har inneburit nya kunskaper och möjligheter att få arbeta med och lära känna fler medarbetare på Etteplan.”

Att ingå i det danska säljteamet har gjort det möjligt för Martin att kontinuerligt bygga på sina kunskaper och arbeta med nya marknadstrender och innovativa lösningar. ”Grönt jordbruk är en aktuell trend som jag tycker är väldigt intressant – att förstå hur det fungerar och medverka till miljöförändringarna.” Förhandlingar och att göra bra affärer hör till de viktigaste drivkrafterna, men hans främsta drivkraft är arbetsmiljön. Martin besöker kontoret några dagar i veckan, men det är arbetsflexibiliteten han ser som den största fördelen. 

”När jag gör saker utanför arbetet är det som att jag använder en annan del av hjärnan, och det är viktigt för mig. Det finns möjligheter att göra kreativa saker, men också tid för logiskt tänkande, vilket är det vi vanligtvis ägnar oss åt på jobbet.” 

På fritiden har Martin många strängar på sin lyra. Att balansera arbete, familj och fritidsintressen kan vara en utmaning, men det är hybridarbetet som ger Martin och hans familj frihet i tillvaron och möjlighet för honom att ägna sig åt sina intressen. 

”Att kunna arbeta på distans har varit viktigt, och det faktum företaget erbjuder den möjligheten har varit en viktig faktor för mig.”
Martin håller sig i form genom löpträning, men det är musiken som verkligen engagerar honom. Han spelar både piano och keyboard i bandet FAR, som framför sina egna låtar på danska.