Close
Michael Born

Michael Born: En stark känsla av samhörighet.

Michael Born började 2016 som översättningschef i Ottobrunn, Tyskland, när företaget fortfarande hette Cognitas. Han ansvarade för allmänna översättningsprojekt, stöd till japanska kunder, utbildning av nya medarbetare och förbättring av språkområdet (t.ex. processer, terminologi och maskinöversättning). Han gjorde också korta besök på redaktionen inom informationsteknologi.

Under 2021 blev Michael chef för översättningshantering. I april 2022 blev han också chef för IM5 Group. Som gruppchef ansvarar han för att planera och hantera projekt för en stor kund inom motor- och maskintekniksektorn. Förutom sin roll som gruppchef arbetar han också som Language Technology & Solution Architect sedan 2022. Han stöder främst de olika grupperna inom den interna språktjänsten i deras arbete.

Som central kontaktpunkt för utveckling och vidareutveckling av språktjänster utvecklar han koncept inom teknisk dokumentation samt inom områdena terminologi, översättning och språktestning. Tillsammans med de två grupperna inom den interna språktjänsten fortsätter språktjänsten för teknisk redigering att utvecklas. I ett större projekt reviderades till exempel HMI (Human Machine Interface)-texter för att bättre stödja användare vid användningen av maskiner inom maskintekniksektorn.

Michael finner planering, införande och kontinuerlig utveckling av maskinöversättning särskilt intressant. Maskinöversättningen har funnits sedan 2019 och omfattar nu 14 språkkombinationer. Det gör honom stolt att se vad som kan uppnås som ett team.

Övergången till Etteplan var bara ett litet hopp jämfört med den utveckling han redan genomgått. Som översättningschef kunde han aktivt utveckla sitt område och införa nya metoder och processer. I sin nya roll ges han nu möjlighet att driva innovation och implementera förändringar.

Men Michael engagerar sig inte bara i sitt arbete utan också i sina andra intressen. Sedan vinterterminen 2018 undervisar han vid Language Institute i München (SDI), först inom kandidatprogrammet "Translation Management and Quality Assurance" och nu inom masterprogrammet i översättning, användningen av CAT-verktyg och frågan "Hur hittar jag rätt verktyg för mina översättningsprocesser på företaget?". 

Utöver det är hans största intresse Mantrailing tillsammans med sin hund Rikku som han tillbringar stora delar av sin tid med. Genom att kunna planera sin arbetsdag flexibelt upplever Michael en bra balans mellan jobb och fritid. 

Michael ser positivt på framtiden med Etteplan: "Jag har många bra idéer som tas på allvar av mina överordnade. Därför tror jag att jag kommer att fortsätta göra framsteg här och sätta min prägel."

"Människorna här är inte bara kollegor som måste arbeta tillsammans, utan de vill verkligen jobba tillsammans." Michael förklarar: "Miljön är familjär; om någon behöver hjälp söks alltid en lösning, även om det innebär att man måste dela viktiga resurser själva. I slutändan är vi ett team, oavsett avdelning." Han tillägger: "Det handlar om en stark samhörighet istället för motsättningar. Kollegorna och möjligheten att bidra driver Michael."