Close
Etteplan purpose vision values

Målsättning, vision och värderingar

Etteplans målsättning

Ett företags målsättning utgör grunden för dess existens.

Vi hjälper våra kunder att skapa en bättre värld genom teknik, innovation och digitalisering.

 

Vision 

Våra kunder får alltid de bästa servicelösningarna, var de än befinner sig. Etteplan purpose, vision, values

 

Värderingar

Våra värderingar uttrycker i ord hur vi gör saker och ting och hur vi betjänar våra kunder. 

Kundorienterade - Våra kunders framgång är vår framgång 

Proaktiva - Vi strävar alltid framåt 

Attraktiva - Att vara attraktiv är något som måste förtjänas  

 

Varumärkeslöfte 

Ett varumärkeslöfte är ett värde eller en upplevelse som företagets kunder kan förvänta sig att få varje gång de interagerar med företaget. 

Engineering with a difference.