Close

Agil mjukvaruutveckling i säkerhetskritiska system - En motsägelsefull paradox eller möjliggörare, Västerås, Sverige

Event - Date: 29.04.2015
Åter till Event & Webinar

Säkerhetskritisk mjukvaruutveckling är på frammarsch inom industrin och många brottas med de problem och utmaningar som det innebär att göra detta på ett effektivt sätt och samtidigt uppfylla krav från olika säkerhetsstandarder.

Henrik Jonsson som är senior mjukvaruutvecklare på Etteplan, har som doktorand arbetat med utvärdering av möjligheterna med agil- och LEAN mjukvaruutveckling och kommer under detta seminarie att berätta om sina erfarenheter från forskningen, samt ge en inblick i hur projekt av säkerhetskritisk karaktär kan bedrivas på ett framgångsrikt sätt.

Agenda:
Bakgrund
-Utmaningar inom säkerhetskritisk mjukvaruutveckling

Agile & Safety
- Introduktion till Agil mjukvaruutveckling
- Agila arbetssätt versus säkerhetskritisk utveckling

LEAN & Safety
- Leankonceptet
- Möjligheter för säkerhetskritisk utveckling

Sammanfattning
- Möjligheter för industrin
- Etteplans erbjudande

Frågestund


Tid: onsdag 29 april, kl 08.00 - 09.30
Plats: Vråken, konferensrum översta våningen
Iggebygatan 12, 722 20 Västerås