Close

Frukostseminarium om kostnadseffektiv teknikutveckling, den 7 mars, Stockholm

Event - Date: 07.03.2013
Åter till Event & Webinar

Välkommen till vårt frukostseminarium:

Hur du lyckas med outsourcing och med att lägga ut arbete i lågkostnadsländer.

Datum: Torsdag, 7 mars, 2013
Plats: Etteplan, Gävlegatan 22, Stockholm, Sverige
Tid: 08.00-09.00  (frukost serveras från kl. 07.30)

Kontakt: Fredrik Bergner, fredrik.bergner(at)etteplan.com