Close
Outi Holmberg career story

Outi Holmberg: Klargöra ambitioner, skapa möjligheter

Outi Holmberg är servicechef inom ALM (Application Lifecycle Management) och baserad i Tammerfors, Finland. Efter att ha arbetat i ett projekt med Etteplan sökte hon senare anställning och började arbeta på Etteplan 2019.  

Rollen som servicechef ställer krav på mångsidighet då hon arbetar i flera olika team samtidigt, men Outi hanterar det hela med glans.

”Det är alltid spännande att arbeta med ALM eftersom din roll skiljer sig åt i varje projekt – ingen dag är den andra lik.”

Outi har under de senaste två åren arbetat som servicechef på Etteplan, och även om rutinerna är desamma så måste hon också vara anpassningsbar, flexibel och utvecklas i takt med uppgiften. ”De som arbetar inom ALM är mycket kunniga och motiverade, alla med olika kompetens-områden. De är en ovärderlig tillgång för ett team som är inriktat på att hantera komplexa frågor. Även om våra ansvarsområden i grunden är likartade kan vi stödja varandra och nå framgång tack vare våra olika kompetenser.” 

I Outis roll är det viktigt att känna till organisationen och kompetenserna och välja rätt person till varje uppgift. Outi vet hur resurserna kan utnyttjas effektivt, och det gör att hon utmärker sig i sin roll. Att bygga upp ett omfattande nätverk har inte bara varit viktigt för att lösa arbetsuppgifterna utan har även bidragit till att skapa en uppmuntrande och trivsam arbetsmiljö för henne och andra medarbetare. ”Etteplan är ett stort företag med massor av talangfulla människor, och eftersom vi har så bred kompetens finns det alltid nya insikter att tillgå.” Att ingå i teamet för en trivsam arbetsmiljö har också inneburit en möjlighet för Outi att knyta kontakter. ”Vi anordnar sommarfester, julbord och andra roliga sammankomster.” 

Genom att ta sig an nya projekt kan Outi bredda sin erfarenhet. Utöver sin huvudsakliga roll är hon också involverad i många andra projekt, däribland implementeringsprojekt för Salesforce som kan handla om att införa ärendesystem i Salesforce Service Cloud för interna team. ”I mitt arbete med Salesforce-teamet har jag haft nytta av mina kunskaper och färdigheter från tidigare roller och jobb.”  

Balansen mellan ALM och implementeringsprojekten har varit en positiv upplevelse som har stärkt Outis engagemang och intresse för båda rollerna.  

”Jag involverades i Salesforce-projektet genom att prata med min chef om mina intressen och framtidsplaner på Etteplan. Jag är glad över att det finns så många möjligheter, och jag uppma-nar andra att berätta om sina målsättningar för man vet aldrig vad det kan leda till!”    

Utöver stödet inom organisationen har Outi även positiva erfarenheter av balansen mellan arbete och privatliv. ”Jag har själv två barn och genom att arbeta hemifrån har jag kunnat vara mer tillgänglig för familjen och mig själv.” Som aktiv person har Outi kunnat ta sig an nya utmaningar både med sin familj och på egen hand.