Close

Allt fler små och medelstora företag väljer tillverkning i Kina för bättre kvalitet och lönsamhet

Pressmeddelanden - Published: 03.12.2012 - 12:38:00
Åter till Pressreleaser

03.12.2012 Pressmeddelande

    - Samarbetet mellan Etteplan och Krusman är ett tydligt exempel på hur högklassigt konstruktionsarbete och inköp i Kina kan förbättra produkternas konkurrenskraft.

Etteplan, ett företag specialiserat på konstruktion av industriutrustning och teknisk produktinformation, och
Krusman Nödduschar utökar sitt samarbete i Kina. Krusman Nödduschar är Skandinaviens ledande tillverkare av nöd-, ögon- och ansiktsduschar. Krusmans produkter används inom processindustrin, kemi- och livsmedelsindustrin samt på raffinaderier världen över.

Krusman vände sig till Etteplan för att få ett antal komponenter omdesignade och tillverkade i Kina. Projektet ledde till en avsevärd kvalitetsförbättring tack vare förbättrad design, tillverkningsmetoder och högklassig kvalitetskontroll. Tillverkningen av komponenterna i Kina skapade betydande kostnadsbesparingar för Krusman i och med att inköpen hanterades av Etteplans partner Global Industries.

”Etteplan har förbättrat den funktionella designen avsevärt, liksom även produktens utseende och känsla, samtidigt som den totala produktionskostnaden har minskat. Bättre kvalitet är inte det första man förväntar sig när man lägger ut inköp och produktion till Kina. Förbättrad kvalitet och kostnadseffektivitet är en kombination som förbättrar konkurrenskraften för vilket företag som helst. Jag ser fram emot ett fortsatt samarbete med Etteplan”, säger Daniel Krusman, verkställande direktör för Krusman.

”Vi har identifierat en tydlig trend här: det är inte bara stora multinationella företag som söker kostnadseffektivitet med inköp och tillverkning i Kina, utan även små och medelstora företag. Att ha en erfaren partner kan ge rejäla kostnadsbesparingar”, säger Malin Siberg, Regional manager på Etteplan.

För mer information, vänligen kontakta:

Malin Siberg
Regional manager
Etteplan
Tel.
+46 (0)73 044 60 11


Outi-Maria Liedes
SVP, Communications & Operational Development
Etteplan Oyj
Tel.
+358 (0)40 756 9620