Close

Ellevio väljer Etteplan för fortsatt förbättring av sin anläggningstekniska informationshantering

Pressmeddelanden - Published: 04.12.2020 - 10:00:00
Åter till Pressreleaser

ETTEPLAN, pressmeddelande, 4 december 2020, kl. 09:00 CET

Ellevio.jpg
Bildkälla: ellevio.se

Etteplan har valts ut som partner inom anläggningsteknisk informationshantering åt Ellevio, en av Sveriges ledande distributörer av elnät, som förser nästan en miljon kunder i Sverige med el. Etteplan och Ellevio har samarbetat i många år och för varje år har omfattningen ökat.

”Vi är glada över att gå vidare i vårt samarbete med Etteplan, som redan är mycket väl insatta i vår verksamhet. Vi ser fram emot att utveckla kvaliteten på vår anläggningstekniska informationshantering ytterligare genom att få tillgång till den senaste tekniken och expertisen, samtidigt som vi frigör tid och resurser för att fokusera på vår kärnverksamhet”, säger Henrik Käll, Dokumentationsplanering, Regional Network, Ellevio.

Tack vare Etteplans expertis inom anläggningsteknisk informationshantering har Ellevio tecknat ett avtal med Etteplan som gäller i tre år. Tjänsterna omfattar anläggningsteknisk informationshantering, anläggningsdokumentation, verksamhetsutveckling och arkiveringsarbete för Ellevios regionala nätverk i Sverige.

”Som ett av de tre största elbolagen är Ellevio en mycket inflytelserik aktör på den svenska marknaden. Våra tjänster gör det möjligt för Ellevio att prestera mer exakt och driva effektiva projekt, både i fråga om investeringar och underhåll. Långsiktig effektivitet är en viktig utmaning för alla energiföretag på den svenska marknaden, och Etteplan åtar sig att stödja Ellevio på deras resa mot utökad verksamhetsoptimering”, säger Sixten Folke, Business Unit Director, Technical Documentation Solutions, Etteplan Sverige.

Etteplan har lång erfarenhet av att stödja och hantera anläggningsteknisk information med över 170 specialister på dokumentationslösningar i Sverige och över 650 globalt sett. Tjänsterna möjliggör effektivt och säkert underhåll genom att de standardiserar arbetssätt och processer och säkerställer tillgång till relevant och uppdaterad dokumentation.

Kontakta oss för mer information:

Mikael Vatn, SVP, Technical Documentation Solutions, Etteplan, tfn. 070 881 48 20
Outi Torniainen, SVP, Marketing and Communications, Etteplan, tfn.
+358 10 307 3302

 

Ellevio i korthet 

Med nära en miljon kunder är Ellevio ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi tar en aktiv roll i resan mot ett fossilfritt samhälle. Våra elnät är ryggraden som kopplar ihop producenter och konsumenter av el, som möjliggör mer förnybar elproduktion, elektrifiering av transporter och industri och som skapar förutsättningar för nya klimatsmarta tjänster för våra kunder. Vi har drygt 500 anställda och sysselsätter totalt 3 000 personer runt om i landet. Vi ägs av pensionsförvaltarna Folksam, Första AP-fonden, Tredje AP-fonden och OMERS Infrastructure. Läs mer på ellevio.se

Etteplan i korthet

Etteplans tjänster omfattar lösningar inom maskin- och anläggningskonstruktionmjukvaror och inbyggda system samt teknisk dokumentation. Våra kunder är världsledande företag inom tillverkningsindustrin. Våra tjänster är inriktade på att förbättra konkurrenskraften för våra kunders produkter, tjänster och tekniska processer genom hela produktlivscykeln. Resultatet av Etteplans innovativa ingenjörskunnande syns i många industrilösningar och vardagsprodukter.

Etteplans omsättning uppgick till cirka 263 miljoner euro 2019. Bolaget har idag cirka 3 400 medarbetare i Finland, Sverige, Nederländerna, Tyskland, Polen och Kina. Etteplans aktie är noterad på Nasdaq Helsinki Oy under tickern ETTE. www.etteplan.com