Close

Ensto valde Etteplan som huvudpartner

Pressmeddelanden - Published: 26.03.2013 - 12:30:00
Åter till Pressreleaser

26.03.2013 Pressmeddelande

- Det fördjupade samarbetet erbjuder Ensto en bredare kunskapsbas för utveckling av marknadens mest avancerade produkter.

Etteplan och Ensto har tecknat ett ramavtal om globalt konstruktionssamarbete som omfattar Enstos samtliga dotterbolag och affärsområden. Ensto är ett ledande europeiskt företag inom utveckling, tillverkning och marknadsföring av elsystem och elprodukter. Avtalet gäller tills vidare.

Ramavtalet fördjupar samarbetet mellan de två företagen, som hädanefter omfattar alla områden inom tekniskt konstruktions samt teknisk produktinformation. En del av tjänsterna produceras i Kina, där Etteplan har tidigare samarbetat som Enstos partner inom kvalitetssäkring.

”Samarbetet med Etteplan ger oss tillgång till den bästa möjliga kunskapen och marknadens mest avancerade metoder. Vi valde Etteplan som huvudpartner för att företaget uppfyller våra behov inom konstruktion på ett heltäckande sätt. Dessutom har vi utmärkta erfarenheter av Etteplans kinesiska enheters kvalitetsnivå och kostnadseffektivitet”, berättar Simo Lindval, Director Group Quality and Technology på Ensto.

”Vi är mycket nöjda över att vårt samarbete med Ensto har utökats under årens lopp. Det nya avtalet är även ett tecken på att våra affärsmodeller och vår expertis erbjuder konkreta fördelar för kunden”, säger Juha Näkki, CEO på Etteplan.

För mer information, vänligen kontakta:

Outi-Maria Liedes
SVP, Communications & Operational Development
Etteplan
Tfn +358 40 756 96 20