Close

Etteplan är ny medlem i IoT Sverige

Nyheter - Published: 15.12.2017 - 12:32:28
Åter till Pressreleaser

-        Ingenjörsföretaget Etteplan som erbjuder tekniktjänster, lösningar inom inbyggda system och IoT samt teknisk dokumentation, till världens ledande företag inom tillverkningsindustrin, har beslutat att gå in som medlemsföretag i IoT Sverige.

Det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige, är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden. Det är också en kraftsamling där intressenter inom området går samman för att främja innovation. Inom programmet utvecklar företag, akademi och organisationer tillsammans framtidens hållbara produkter och tjänster. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

- Vi går med som medlem i IoT Sverige eftersom det är viktigt för oss att ligga i framkant när det gäller att bidra till innovativ samhällsutveckling, genom att lösa industrins utmaningar och att stärka dess internationella konkurrenskraft. Intelligenta IT-system och sakernas internet (IoT) kommer att spela en allt större roll när vi skapar framtidens hållbara och resurseffektiva samhälle, säger Mikael Vatn, SVP Etteplan.

För mer information:

Mikael Vatn
Senior Vice President, Central and Western Europe
Etteplan
Tele. 0708 81 48 20

Kort om Etteplan

Etteplan erbjuder tekniktjänster, lösningar inom inbyggda system och IoT samt teknisk dokumentation till världens ledande företag inom tillverkningsindustrin. Våra tjänster är inriktade på att förbättra konkurrenskraften på våra kunders produkter och tekniska processer genom hela produktlivscykeln. Resultatet av Etteplans innovativa ingenjörskunnande syns i många industrilösningar och vardagsprodukter.

Etteplan omsatte 183,9 miljoner (EUR) 2016. Bolaget har över 2 800 medarbetare i Sverige, Finland, Nederländerna, Tyskland, Polen, Kina och USA. Etteplans aktie är noterad på Nasdaq Helsinki Oy under tickern ETTE. (www.etteplan.com)