Close

Etteplan blir Europeisk pionjär inom teknisk produktinformation

Pressmeddelanden - Published: 12.03.2012 - 12:45:00
Åter till Pressreleaser

12.03.2012 Pressmeddelande

Det holländska företaget Tedopres Internationals innovativa metoder och teknologi för produktion och distribution av teknisk produktinformation övergår till Etteplan genom företagsköp.

Affären utökar Etteplans serviceutbud inom teknisk produktinformation med banbrytande metoder och teknologier. Genom förvärvet blir Etteplan en ledande aktör och pionjär inom teknikinformation i Europa, med mer än 300 specialister på området.

Tedopres International BV är ett internationellt erkänt företag och branschledande utvecklare av metoder och programvara för Simplified Technical English (STE) och Simplified Technical Illustrations (STI). Några av företagets kunder är Boeing, John Deere, Rolls-Royce, Electrolux, Sony och Philips.

STE utvecklades ursprungligen för flygindustrin men har kontinuerligt anammats av allt fler branscher och internationella företag.

STE:s skrivregler och ordlista skapar enkla och lättförstådda texter på engelska. Att använda STE ger en ökad läsbarhet, användbarhet och kvalitet i tekniska dokument, som till exempel bruks- och underhållsanvisningar och andra manualer. Ytterligare fördelar för användaren är den ökade produktsäkerheten tack vare att man undviker missförstånd och oklarheter. Texter producerade enligt STE-principen är dessutom avsevärt kortare, vilket kan leda till att översättnings- och tryckkostnaderna minskar med upp till 30–40 procent. Effektivare produktions- och distributionsprocess gör dessutom att produktlanseringar går snabbare.

En annan innovativ lösning i Tedopres produktportfölj är en illustrationsmetod som bygger på principen Simplified Technical Illustrations. Metoden möjliggör användandet av 3D-underlag och informationen i de modeller kunden tar fram i sin utvecklings- och processmodell för framställandet av teknisk produktinformation.

Tedopres teknologier möjliggör förutom traditionella distributionsmetoder för teknisk produktinformation även distribution via surfplattor, pekdatorer och text till tal-program. Ett annat exempel är det system man har levererat till det holländska försvarsministeriet där underhållsanvisningar projiceras virtuellt från en dator till en huvudmonterad ögondisplay. Mer information om Tedopres samt företagets metoder och teknologier hittar du i denna video eller på företagets webbplats www.tedopres.com och www.simplifiedenglish.net. 

”Etteplans kunder kommer nu kunna dra nytta av ett ännu bredare tjänsteutbud. Med STE kan vi åstadkomma stora besparingar för våra kunder tack vare ett innehåll som är koncist och högkvalitativt. Dessutom kommer Tedopres innovativa teknologi för distribution av produktinformation via mobila enheter att erbjuda våra kunder att ta sin produktinformation till en helt ny nivå”, säger Etteplans vd Juha Näkki.

”Jag är övertygad om att Tedopres har fått en ny ägare med vilken företaget kan fortsätta att växa och utvecklas. Etteplan och Tedopres har tillsammans alla möjligheter att leda utvecklingen av innovativa lösningar för teknisk produktinformation”, konstaterar Tedopres grundare och vd André N. Verduijn.

Mer information:

Petri Ikonen
Vice President, Technical Product Information
Etteplan Oyj
Tfn +358 50 386 72 53

Outi-Maria Liedes
SVP, Communications & Operational Development
Tfn +358 40 756 96 20


Om Etteplan

Etteplan erbjuder ingenjörstjänster och teknikinformationslösningar åt globala tillverkare av industriutrustning. Etteplan är specialiserade på att höja effektiviteten på teknik- och produktutvecklingsprocesser såväl som på att öka produkters konkurrensfördelar under alla steg av produktens livscykler. Våra experters kompetens och innovationsförmåga syns i otaliga industrilösningar och vardagsprodukter.

Etteplan är ett av de ledande ingenjörsföretagen i Norden och det största och äldsta nordiska konsultföretaget i Kina. Etteplans ingenjörsenheter i Kina förser lokala och globala företag med kostnadseffektiva och högkvalitativa ingenjörstjänster och teknikinformationslösningar.

Etteplan är ett finskt börsnoterat företag med cirka 1700 anställda experter. Av dessa arbetar ungefär 1000 i Finland, 500 i Sverige och nästan 200 i Kina. År 2011 hade Etteplan en omsättning på 119,4 miljoner (EUR). Etteplans aktier finns på OMX Nordic Exchange under tickern ETT1V.

www.etteplan.com