Close

Etteplan får order för teknisk dokumentation av Tammerfors och Raide-Jokeris spårvagnar

Pressmeddelanden - Published: 14.06.2019 - 13:10:00
Åter till Pressreleaser

-  Etteplans tjänster stöder Škoda Transtech Oy:s målsättning att expandera service- och underhållsverksamheten för spårvagnar och erbjuda sina kunder nya tjänster.

Ingenjörsbyrån Etteplan Oyj och Škoda Transtech Oy har avtalat om ett samarbete rörande produktion av teknisk produktdokumentation för Tammerfors ForCity Smart Arctic-spårvagnar och Arctic-spårvagnarna till Raide-Jokeri-linjen som byggs i huvudstadsregionen. Med teknisk produktdokumentation avses tekniska och funktionella beskrivningar, reservdelsdokumentation samt service- och bruksanvisningar för produkter såsom spårvagnar.

Enligt avtalet kommer Etteplan att producera innehåll för teknisk dokumentation, leverera lösningar för hantering av teknisk dokumentation och verktyg för att dela teknisk dokumentation med hjälp av den senaste teknologin och standarderna i branschen.. Samarbetet skapar en grund för Škoda Transtechs ambitioner att expandera och effektivisera service- och underhållsverksamhetens tjänster genom att utveckla produktdokumentationens processer och innehåll anpassade för den digitala världens behov.

Škoda Transtechs order är betydande för Etteplan och stöder bolagets strategiska mål att öka andel av managerade tjänster. Orderns omfattning är också betydande eftersom den inbegriper nästan alla Etteplans lösningar för teknisk dokumentation. Dokumentationsprojekten för spårvagnarna till Tammerfors och Helsingfors kommer huvudsakligen att genomföras på Etteplans kontor i Uleåborg och Tammerfors under åren 2019–2021.

-   "Vi valde Etteplan som dokumentationspartner för att de förstår våra dokumentationsbehov på lång sikt och kan hjälpa oss att förbättra kvaliteten på vår verksamhet", säger Toni Söderlund, CPO på Škoda Transtech Oy.

-  "Vi är mycket tacksamma över att få delta i utvecklingen av dokumentationen för nya spårvagnar. Škoda Transtechs order är en viktig indikation på betydelsen av våra lösningar inom teknisk dokumentation och deras mervärde för utvecklingen av kundernas service- och underhållsverksamhet", säger Kimmo Kallio, BU Director på Etteplan.

Finska Transtech grundades 1985 och blev en del av den tjeckiska koncernen Škoda Transportation Group 2015. Škoda Transtech är Europas ledande tillverkare av rullande materiel som klarar krävande förhållanden och en betydande legotillverkare av medeltunga maskinverkstadsprodukter. Škoda Transtech levererar Helsingfors nya ForCity Smart Arctic-spårvagnar och VR:s tvåvåningsvagnar för passagerartrafik. Škoda Transtech levererar också Tammerfors och Raide-Jokeris spårvagnar. Raide-Jokeri är en snabb banlinje som sammankopplar Helsingfors Östra Centrum och Kägeludden i Esbo. Byggarbetet inleddes i juni 2019.

För mer information, kontakta:

Kimmo Kallio
BU director, Etteplan Oyj
tfn.+358 10 307 2928

Outi Torniainen
kommunikations- och marknadsföringschef, Etteplan Oyj
tfn. +358 10 307 3302


Kort om Etteplan

Etteplan Oyj:s tjänster omfattar lösningar inom maskin- och anläggningskonstruktion,program och inbäddade system samt teknisk dokumentation. Våra kunder är världsledande företag inom tillverkningsindustrin. Våra tjänster är inriktade på att förbättra konkurrenskraften för våra kunders produkter, tjänster och tekniska processer genom hela produktlivscykeln. Resultatet av Etteplans innovativa ingenjörskunnande syns i många industrilösningar och vardagsprodukter. Etteplan omsatte cirka 236 miljoner euro 2018. Bolaget har över 3 100 medarbetare i Finland, Sverige, Nederländerna, Tyskland, Polen och Kina. Etteplans aktie är noterad på Nasdaq Helsinki Oy under tickern ETTE. www.etteplan.com