Close

Etteplan förenar företagsnamn i Sverige

Pressmeddelanden - Published: 01.11.2011 - 12:30:00
Åter till Pressreleaser

01.11.2011 Pressmeddelande

LUTAB, Cool Engineering och Innovation Team antar namnet Etteplan  

LUTAB AB, Cool Engineering AB och Innovation Team Sweden AB, svenska dotterbolag till finska Etteplan Oyj, byter namn till Etteplan. Etteplan är ett av nordens största företag inom industriell teknologikonstruktion och tekniska produktinformationstjänster. Bolagens namnbyten är i linje med skapandet av ett enhetligt verksamhets- och företagsnamn på Etteplans viktigaste marknadsområden Sverige, Finland och Kina. Gemensam verksamhet kommer också att öppna för nya affärsmöjligheter på Etteplans alla marknader. För närvarande har Etteplan ungefär 500 anställda i Sverige, 1000 i Finland och 160 i Kina. Namnbytena innebär inga förändringar för Etteplans kunder och samarbetspartners.

LUTAB, Professor Sten Luthander Ingenjörsbyrå AB, har i nästan 50 år levererat specialisttjänster inom områdena driftanalyser och systemteknik och batteriteknologi till flyg- och försvarsindustrin. Vidare är LUTAB en internationellt erkänd expertorganisation och marknadsledande på energilagringslösningar som batterier, bränsleceller och ultra-kondensatorer. Som en del av Etteplangruppen har LUTAB expanderat sin verksamhet till branscherna fordon, konsument, telekommunikation och medicinteknik.

Cool Engineering är en föregångare inom avancerad klimatteknologi och ett av få europeiska företag som erbjuder toppmoderna klimatstyrsystem för fordonsindustrin. Företaget tillhandahåller även fler och fler testnings- och analystjänster åt andra tillverkare av högpresterande manöverfordon.

Innovation Team saluför i första hand produktutvecklingstjänster till utrustningsproducenter inom medicinindustri och till företag inom energi- och telekommunikationsområdet. Innovation Team har utvecklat många produktinnovationer och bidragit med allt från nya idéer till produktionsfärdig utrustning. Innovation team erbjuder också testnings- och inställningstjänster.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Vatn
General Manager
Tel: +46 70 881 48 20

Outi-Maria Liedes
VP HR & Communications
Tel: +358 40 756 9620

Om Etteplan 

Etteplan är specialister inom industritekniska lösningar och teknikinformation. Etteplans stora kunnande inom konstruktion samt våra serviceprodukter omfattar hela produkternas livscykler hos våra kunder. Våra kunder är globala företag som är ledande inom sina branscher och de verkar till exempel inom fordons-, flyg- och försvarsindustrin likväl som inom elproduktion, kraftöverföring och materialhantering.

Etteplan har ett omfattade kunnande inom utveckling av elektronik och inbyggda system, automation och elkonstruktion, mekanikkonstruktion samt teknikinformationstjänster och -lösningar.

År 2010 hade Etteplan en omsättning på 104,8 miljoner (EUR). Företaget har i dagsläget ca 1 600 experter i Finland, Sverige och Kina. Etteplans aktier finns på OMX Nordic Exchange under tickern ETT1V.

www.etteplan.com