Close

Etteplan huvudpartner för Vacon inom teknisk produktinformation

Pressmeddelanden - Published: 29.08.2012 - 14:55:00
Åter till Pressreleaser

29.08.2012 Pressmeddelande

- Vacon utmärker sig i sin globala verksamhet genom högklassiga lösningar för teknisk produktinformation med hjälp av Etteplans avancerade metoder.

Det finska företaget Vacon Plc som är specialiserat på konstruktion och tillverkning av frekvensomriktare överför en betydande del av sin verksamhet inom utveckling och produktion av teknisk produktinformation till Etteplan Oyj. Etteplan är ett av Europas största och mest avancerade företag inom metoder, produkter och tjänster för teknisk produktinformation. Vacon kommer att använda sig av Etteplans Managed Service-tjänster, vilka kommer att produceras i Finland och Kina.

”Teknisk produktinformation är en integrerad del av alla våra produkter och tjänster och därför ett viktigt utvecklingsområde för oss. Etteplan erbjuder marknadens mest avancerade lösningar för teknisk produktinformation, som gör det möjligt för oss att sticka ut på marknaden och uppfylla våra kunders högsta kvalitets- och säkerhetsstandarder”, berättar Heikki Hiltunen, Executive Vice President, Market Operations på Vacon.

Vacons tekniska dokumentation kommer att utnyttja Simplified Technical English (STE) och Simplified Technical Illustrations (STI), båda ledande metoder för produktion av standardiserade texter och illustrationer. STE-metoden gör tekniska texter tydliga och lätta att förstå. Illustrationer producerade med STI-metoden är återanvändbara, vilket förbättrar möjligheterna att ha mångsidiga illustrationer i olika typer av material. Dessa två metoder höjer kvaliteten på tekniska texter och gör dem lättare att återanvända samtidigt som tryck-, översättnings- och produktionskostnader minskar tack vare mindre textvolymer.

Med teknisk produktinformation avses dokumentation som behövs i alla skeden av en produkts livscykel, till exempel monteringsanvisningar, reservdelsförteckningar, instruktionsböcker och utbildningsmaterial. Den tekniska produktinformationen har en avgörande inverkan på slutanvändarupplevelsen och produktsäkerheten.

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Berg
Senior Vice President, Solutions and Business Development
Etteplan Oyj
Tel. +46 73447 2322

Outi-Maria Liedes
SVP, Communications & Operational Development
Etteplan Oyj
Tel. +358 40 756 9620


Om Etteplan

Etteplan erbjuder ingenjörstjänster och teknikinformationslösningar åt globala tillverkare av industriutrustning. Etteplan är specialiserade på att höja effektiviteten på teknik- och produktutvecklingsprocesser såväl som på att öka produkters konkurrensfördelar under alla steg av produktens livscykler. Våra experters kompetens och innovationsförmåga syns i otaliga industrilösningar och vardagsprodukter.

Etteplan är ett av de ledande ingenjörsföretagen i Norden och det största och äldsta nordiska konsultföretaget i Kina. Etteplans ingenjörsenheter i Kina förser lokala och globala företag med kostnadseffektiva och högkvalitativa ingenjörstjänster och teknikinformationslösningar.

Etteplan är ett finskt börsnoterat företag med nästan 1800 anställda experter i Finland, Sverige, Holland och Kina. År 2011 hade Etteplan en omsättning på 119,4 miljoner (EUR). Etteplans aktier finns på OMX Nordic Exchange under tickern ETT1V.

www.etteplan.com