Close

Etteplan implementerar en mobil tjänst för SEO-servicestationsnätverk som länkar samman konsumenter, företagskunder och handlare

Nyheter - Published: 20.01.2021 - 10:08:14
Åter till Pressreleaser

Etteplan, Webbnyhet, 20.1.2021

Nätverket av SEO-servicestationer tar ett stort digitalt kliv och lanserar våren 2021 en mobil tjänst som omfattar flera olika tjänster och funktioner. Etteplan och SEO har undertecknat ett avtal om implementering av en ny typ av mobilapp. Projektet har även fått finansiering från Business Finland.

SEO-nätverkets verksamhet i Finland omfattar fler än 200 oberoende distributionsstationer, bensinstationer eller obemannade bensinstationer. Mobilappen kommer att serva konsumenter, företagskunder och handlare på bensinstationer. Tjänsten skiljer sig från andra lösningar på marknaden specifikt genom att den erbjuder en mobil beställningsfunktion för eldningsolja för uppvärmning av bostäder och andra byggnader. Appen kan även användas av butiksnätverket som ett verktyg för att hantera beställningar och kommunikation mellan SEO-nätverket och handlarna. I framtiden kommer det även att vara möjligt att betala för bränsle och andra stationsspecifika tjänster via mobilappen, beroende på station.– Vi är ett innovativt finskt entreprenörsdrivet företag. Tjänsten är ett stort digitalt språng framåt för hela sektorn och stärker SEO-nätverkets konkurrenskraft. SEO-handlare bestämmer själva över stationens tjänster. Appen möjliggör lokal användning av nya tjänster så att oberoende handlare kan utveckla sin verksamhet och betjäna kunderna efter bästa förmåga, säger VD för Suomalainen Energiaosuuskunta (SEO) Arto Viljanen.

 

Etteplan har gedigen erfarenhet av bilrelaterade digitaliseringstjänster

Tjänsten implementeras av Etteplans mjukvaruenhet, som är Finlands mest mångsidiga expert på implementering av motorrelaterade digitaliseringstjänster. För närvarande hanterar Etteplan redan en betydande del av systemen och utrustningen relaterad till distribution av bränsle och utveckling och underhåll av relaterade digitaliseringslösningar i olika stationsnät i Finland. Kraven på bränsledistribution och tillhörande tjänster är kända med avseende på kundupplevelsen, teknik- och säkerhetskraven relaterade till bränsledistribution och bränsleverksamheten. Etteplan har också tagit fram lösningar relaterade till elbilar och fordonsindustrin.

Servicestationer har blivit innovativa lokala servicecenter som gör det möjligt för människor att ta hand om sina vardagsärenden.

– Det räcker inte att erbjuda tjänster på plats: digitalisering och mobilappar ger alla tillgång till tjänster oavsett tid och plats på ett kundvänligt sätt. Resor och dagliga scheman planeras allt oftare med hjälp av digitala tjänster. Bilresandet och de tjänster som förare och andra trafikanter kräver genomgår enorma förändringar. Etteplan hjälper till med digitaliseringsprocessen, förklarar Esa Mäkelä, chef för Etteplans mjukvaruenhet.  

Vare sig kunderna bor lokalt eller är på genomresa vill de kunna kontrollera tjänstetillgängligheten i förväg. Förutom bilar, tankar eller laddar bensinstationer många andra typer av fordon och enheter. De är mer än bara tankställen: omfattande serviceöppettider och ett brett tjänsteutbud är faktorer som får dem att sticka ut. Stationerna erbjuder pakettjänster, shopping och arrangerar lokala evenemang. Tjänster erbjuds efter behov till turister, sommarboende, båtägare, snöskoterförare och fiskare.  Samarbetet mellan Etteplan och SEO-nätverket har pågått i flera år: Etteplan underhåller och utvecklar exempelvis nätverkets företagskortlösning. Att implementera mobilappen är en naturlig fortsättning på utformningen av SEO:s digitala tjänster.

För ytterligare information:
Outi Torniainen, Senior Vice President, Marketing and Communications, tel. +358 10 307 3302
Arto Viljanen, VD SEO, tel +358 40 775 4744

SEO i korthet
SEO (Suomalainen Energiaosuuskunta) grundades 1978 och är ett finskt oljebolag som kontrolleras av sina handlare. SEO-nätverket omfattar mer än 200 distributionsstationer, bensinstationer eller obemannade bensinstationer. SEO-handlarna beslutar självständigt om sin stations tjänster, liksom om sin bränsledistribution och prissättningslösningar. Detta utgör grunden för SEO-nätverkets oberoende och självständiga karaktär. Handlarna i SEO:s nät av bensinstationer betjänar kunder runt om i Finland, från Finska vikens stränder hela vägen till Nuorgam i Lappland. www.seo.fi

Etteplan i korthet
Etteplans tjänster omfattar lösningar inom maskin- och anläggningskonstruktionmjukvaror och inbyggda system samt teknisk dokumentation. Våra kunder är världsledande företag inom tillverkningsindustrin. Våra tjänster är inriktade på att förbättra konkurrenskraften för våra kunders produkter, tjänster och tekniska processer genom hela produktlivscykeln. Resultatet av Etteplans innovativa ingenjörskunnande syns i många industrilösningar och vardagsprodukter.

Etteplans omsättning uppgick till cirka 263 miljoner euro 2019. Bolaget har idag cirka 3 400 medarbetare i Finland, Sverige, Nederländerna, Tyskland, Polen, Danmark och Kina. Etteplans aktie är noterad på Nasdaq Helsinki Oy under tickern ETTE. www.etteplan.com