Close

Etteplan ingår i konverteringsprojektet av Stora Ensos pappersbruk i Uleåborg

Pressmeddelanden - Published: 19.09.2019 - 09:00:00
Åter till Pressreleaser

Etteplan pressmeddelande 19.09.2019 kl. 8.00

Etteplan har vunnit en betydande order från Stora Enso för att konvertera pappersbruket i finska Uleåborg till ett kartongbruk. Enligt avtalet som tecknades under sommaren ansvarar Etteplan för anläggningskonstruktion av virkeshanteringssystemet och fiberlinjen, vilket inkluderar processer, layout, rörledningar, stålkonstruktioner, el, automation, HVAC och VVS samt brandskyddsteknik.

”Under de senaste åren har Etteplan vuxit kraftigt och samtidigt utökat sin kompetensbas och närvaro även inom anläggningskonstruktion. Därför kan vi erbjuda vår kompetens inom många delområden vid anläggningskonstruktionen av Stora Ensos pappersbruk i Uleåborg”, säger Tuomo Sipilä, Vice President, Plant Engineering Solutions, Etteplan.

Produktionen vid det nya kartongbruket i Uleåborg beräknas inledas i slutet av 2020. Investeringens totala värde uppgår till cirka 350 MEUR. Investeringen inkluderar omställning från massaproduktion till produktion av oblekt brun massa, konvertering av pappersmaskin 7 till högkvalitativ färskmassebaserad kraftlinerproduktion samt flera åtgärder som syftar till att förbättra fabrikens miljöpåverkan.

För mer information, vänligen kontakta:
Tuomo Sipilä, Vice President, Plant Engineering Solutions, Etteplan Oyj, tfn +358 10 307 3267
Outi Torniainen, Kommunikation- och marknadsföringschef, Etteplan Oyj, tfn +358 10 307 3302

Om Etteplan
Etteplan Oyj:s tjänster omfattar lösningar inom maskin- och anläggningskonstruktion, program och inbäddade system samt teknisk dokumentation. Våra kunder är världsledande företag inom tillverkningsindustrin. Våra tjänster är inriktade på att förbättra konkurrenskraften för våra kunders produkter, tjänster och tekniska processer genom hela produktlivscykeln. Resultatet av Etteplans innovativa ingenjörskunnande syns i många industrilösningar och vardagsprodukter.

Etteplans omsättning uppgick till cirka 236 miljoner euro 2018. Bolaget har idag cirka 3 400 medarbetare i Finland, Sverige, Nederländerna, Tyskland, Polen och Kina. Etteplans aktie är noterad på Nasdaq Helsinki Oy under tickern ETTE. www.etteplan.com