Close

Etteplan lanserar ny serviceprodukt för att stödja service- och underhållsverksamhet – Etteplan SIS

Nyheter - Published: 13.11.2013 - 15:50:00
Åter till Pressreleaser

13.11.2013 News

• Upp till 25 % kortare behandlingstid tack vare snabb åtkomst till uppdaterad teknisk produktinformation
• Upp till 60 % lägre kostnader för underhålls-, reparations- och verksamhetsinformation
• Upp till 40 % reducerad ordmängd som minskar översättnings- och lokaliseringskostnaderna


När en produkt eller en maskin inte fungerar blir kostnaderna för reparation och produktionsavbrott väldigt höga. Korrekt serviceinformation, snabb åtkomst till serviceåtgärder och teknisk information samt ett enkelt sätt att beställa reservdelar är avgörande för att minimera dyra driftstopp.

Etteplan lanserar Etteplan SIS (Service Information System), en tjänst för att skapa och publicera teknisk dokumentation samt mjukvarulösningen HyperSIS för att hjälpa kunder att effektivisera sina serviceverksamheter. Servicen riktas till serviceorganisationer som eftersträvar hög kvalitet och effektivitet i drift, underhåll och service av sina produkter.

Tjänsten integrerar allt tekniskt innehåll, bland annat teknisk dokumentation, illustrationer och reservdelsinformation genom produktens hela livscykel. Informationen kan distribueras och nås via visuella och interaktiva mobilgränssnitt eller via traditionella distributionsmetoder, till exempel PDF och pappersutskrifter.

Tjänstens värde baseras på ett högklassigt och uppdaterat innehåll som ger effektivare serviceprocesser och lägre kostnader. Dessutom garanterar tjänsten att kundens tekniska produktinformation tillgodoser de högsta säkerhets- och kvalitetskraven.


Etteplan SIS som Managed Service

Etteplan SIS förändrar hur serviceinformation presenteras för kunder, servicepersonal och leverantörer. Den gör all serviceinformation tillgänglig från ett och samma ställe och påskyndar därigenom användarens tillgång till teknisk information oberoende var han/hon befinner sig.

Etteplan SIS erbjuds som en Managed Service och täcker alla faser, processer och verktyg som skapar, hanterar och publicerar serviceinformation.

Etteplans service bygger på följande beprövade metoder:

• Simplified Technical English (STE) för tydlighet, konsekvens och förkortning av de (engelska) källtexterna.
• Simplified Technical Illustrations (STI) för att åstadkomma single sourcing av högklassiga (3D eller 2D) och interaktiva illustrationer.
• Single sourcing för att maximera innehållets återanvändbarhet
• Topic based authoring för konsekvent struktur och kodning av dokumentationselement.

Metoderna säkerställer tydliga och entydiga tekniska texter och illustrationer som uppfyller de högsta kvalitetskraven.


HyperSIS-applikationen

Hyper SIS är en mjukvaruapplikation för distribution och åtkomst av teknisk information via läsplatta eller dator. Med HyperSIS får serviceingenjörer tillgång till all relevant serviceinformation och kan utföra underhållsuppgifter snabbt och effektivt på plats.


Exempel på användning

När en serviceingenjör får en underhållsuppgift öppnar han HyperSIS-applikationen på sin läsplatta och skannar maskinens QR-kod med läsplattans kamera.

All nödvändig information syns på läsplattan och vägleder ingenjören i att enkelt utföra felsökningen.

Tack vare de visuella och interaktiva 3D-illustrationerna kan all relevant information hittas snabbt. Dessutom presenteras underhållsåtgärderna och instruktionerna på ett tydligt och visuellt sätt med bland annat animationer.

Användaren kan även beställa reservdelar direkt via HyperSIS-applikationen för att förkorta serviceuppgiftens ledtid och reservdelarnas leveranstid.


Läs mer om vår service här.

Kontaktuppgifter

För mer information om Etteplan SIS, vänligen kontakta

Globalt – Petri Ikonen; [email protected]
Sverige – Malin Siberg; [email protected]
Nederländerna – Berry Braster; [email protected]
Finland – Jukka Toimela; [email protected]
Kina – Winni Liu; [email protected]