Close

Etteplan levererar nästa generations självbetjäningsterminaler till OmaPosti-kioskerna och hanterar även mjukvaran

Pressmeddelanden - Published: 03.12.2020 - 11:00:00
Åter till Pressreleaser

ETTEPLAN, Pressmeddelande, 3 december 2020 kl. 10:00 CET

Samarbetet mellan Posti och Etteplan fortsätter med nya självbetjäningsterminaler för OmaPosti-kioskerna i Finland. Som en del av pilotprojektet kommer 20 st nästa generations självbetjäningsterminaler för OmaPosti-kiosker att levereras. Etteplan kommer att ta fram viktiga mjukvarukomponenter för OmaPosti-kioskerna och övervaka projektets hela leverans. I det ingår att ta kioskerna i bruk och kontinuerligt underhålla mjukvara och enheter. Den första självbetjäningsterminalen för OmaPosti-kiosker som levererades av Etteplan togs i bruk i Askola sommaren 2019. Självbetjäningsterminalerna har tidigare levererats till exempelvis Box by Posti på Centralgatan i Helsingfors och bostadsmässan 2020 som hölls i Tusby under sommaren. Nätverket utvidgas nu med nya självbetjäningsterminaler, vars utformning och genomförande kommer att bygga på de erfarenheter som gjorts med de första kioskerna..

Etteplan levererar nästa generations självbetjäningsterminaler till OmaPosti-kioskerna

OmaPosti-kioskerna kan användas för att hämta, returnera eller skicka paket och registrerade brev inom Finland och utomlands veckans alla dagar. OmaPosti-kioskernas självbetjäningsterminaler som levereras av Etteplan har en videolänk till Postis kundtjänst som kan ge hjälp och vägledning i alla frågor som har med posten att göra. Användningen av tjänsten kommer att göras så enkel som möjligt, och en kundrådgivare kommer alltid att finnas till hands för att ge support – var som helst i landet och när som helst.

”Posti vill uppnå en betydande tillväxt inom paket, online-shopping och logistiktjänster. Etteplan är en viktig partner som bidrar till att göra denna tillväxt möjlig”, säger Heiko Laubach, Retail Network, Posti.

”Nästa generations självbetjäningsterminaler för OmaPosti-kioskerna är en naturlig fortsättning på vårt tidigare samarbete med Posti. De är också ett bra exempel på vår kompetens och hur vi kan stötta företag i digitaliseringen av verksamheter och tjänster”, säger Tom Leskinen, Etteplans Senior Vice President, Software and Embedded Solutions.

”Etteplan har omfattande expertis inom självbetjäningskoncept och i implementeringen av tillhörande mjukvarulösningar. Vi kan leverera olika kompletta system, från mjukvarudesign hela vägen till en finjusterad användarupplevelse. Det garanterar att Posti enkelt får en väl fungerande lösning för support av självbetjäningsverksamheten från en enda kontaktpunkt”, betonar Esa Mäkelä, chef för Etteplans mjukvaruenhet.

Etteplan underhåller även mjukvaran för de snabbt växande paketskåpen

Antalet paket som Posti levererar ökar, och paket och logistik står redan för mer än hälften av Postis nettoomsättning. För fler och fler Posti-kunder innefattar deras tjänstebehov att kunna skicka eller ta emot paket. I takt med näthandelns tillväxt har Posti snabbt utökat sitt nätverk av paketskåp: År 2022 kommer Posti ha 4 000 paketskåp över hela Finland.

Etteplan har nu sedan en tid tillbaka ansvarat för att underhålla mjukvaran för Postis paketskåp. Etteplan ansvarar för teknisk support och underhåll av paketskåpens mjukvara. Under 2019 utökades underhållssamarbetet till att även omfatta SmartPost-paketskåpen, som finns i bostadshus och på arbetsplatser, samt OmaPosti-kioskernas självbetjäningsterminaler. Varje OmaPosti-kiosk kommer också att anslutas till ett serviceställe för paket.
 

För mer information:

Outi Torniainen, Senior Vice President, Marketing and Communications, tel. +358 10 307 3302

Posti i korthet

Posti är det ledande post- och logistikföretaget i Finland. Vår kärnverksamhet omfattar posttjänster, paket, frakt och logistiktjänster. Vårt nätverk har den bredaste täckningen i Finland, och vi besöker ungefär tre miljoner hushåll och företag varje vardag. Vi hanterar vardagslivets flöden i 11 länder. Vår omsättning 2019 uppgick till 1,3 miljarder euro, och vår personal uppgår till cirka 20 000 medarbetare.  www.posti.com
 

Images

Etteplan i korthet

Etteplans tjänster omfattar lösningar inom maskin- och anläggningskonstruktionmjukvaror och inbyggda system samt teknisk dokumentation. Våra kunder är världsledande företag inom tillverkningsindustrin. Våra tjänster är inriktade på att förbättra konkurrenskraften för våra kunders produkter, tjänster och tekniska processer genom hela produktlivscykeln. Resultatet av Etteplans innovativa ingenjörskunnande syns i många industrilösningar och vardagsprodukter.

Etteplans omsättning uppgick till cirka 263 miljoner euro 2019. Bolaget har idag cirka 3 400 medarbetare i Finland, Sverige, Nederländerna, Tyskland, Polen och Kina. Etteplans aktie är noterad på Nasdaq Helsinki Oy under tickern ETTE. www.etteplan.com