Close

Etteplan och Fortum Hydro fördjupar sitt partnerskap och tecknar nytt avtal

Pressmeddelanden - Published: 03.03.2020 - 10:00:00
Åter till Pressreleaser

Etteplan pressmeddelande 3.3.2020 9:00 CET

Efter att ha samarbetat sedan 2014 har Etteplan och Fortum Hydro tecknat ett nytt utökat avtal inom området anläggningsdokumentation. Det förnyade förtroendet syftar till att bibehålla den kompetens som Etteplan via sina pågående uppdrag hos Fortum Hydro byggt upp och att fortsätta effektivisera och förbättra kvaliteten inom området anläggningsdokumentation.

”Vi är väldigt glada över att Fortum Hydro har fortsatt förtroende för oss och att vi tillsammans utvecklar vårt samarbete vidare”, säger Sixten Folke, Business Unit Director, Teknisk dokumentation, Sverige, Etteplan.

Inom energisektorn spelar god förvaltning och dokumentation av fastighets- och anläggningsinformation en nyckelroll.

”Det är ytterst viktigt för Fortum Hydros verksamhet att all information om företagets 120 vattenkraftverk är aktuell, lätt att hitta och motsvarar fysiska kraftverk. För att automatisera informationshantering och proaktivt underhåll har vi redan börjat arbeta tillsammans på områden som artificiell intelligens och maskininlärning”, säger Sixten Folke.

Genom att arbeta i ett nära partnerskap är ambitionen att tillhandahålla och säkerställa att Fortum Hydros anläggningsdokumentation blir tillgänglig, tillförlitlig och riktig. Partnerskapet innebär att båda företagen tar ett lika stort ansvar för att bidra till varandras framgång och för att leverera största möjliga värde för verige, Fortum Hydro genom utveckling av hela dokumentationsfunktionen.

Avtalet innebär att Etteplan levererar tjänster inom anläggningsdokumentation, projektdokumentation och fastighetsdokumentation.

Etteplan och Fortum Hydros samarbete omfattar även ett större utvecklingsprojekt med huvudsakligt fokus på digitalisering, centralisering och utveckling av struktur och arbetssätt. Etteplan har bland annat:

  • Hjälpt Fortum med kartläggning och konsolidering av det fysiska informationsbeståndet
  • Bidragit till kvalitetssäkring av innehåll och ökad digitaliseringsgrad
  • Effektiviserat dokumentationsförvaltningen med minskade hanteringstider för att söka och registrera information
  • Visat hur man kan öka mognadsgrad och tillgänglighet på information genom att använda ny teknik som AI/ML (Artificiell Intelligens/Machine Learning). Genom att utnyttja kognitiv teknik på befintlig data i olika informationskällor kan man automatiskt skapa nödvändiga strukturer och relationer i realtid. Detta medför att man kan accelerera processen att gå från ostrukturerad till strukturerad information som är tillgänglig, tillförlitlig och riktig.

För mer information, vänligen kontakta:
Sixten Folke, Business Unit Director, Teknisk Dokumentation, Sverige, Etteplan tfn +46 730 78 09 10
Outi Torniainen, Marknadsförings- och kommunikationchef, Etteplan, tfn. +358 10 307 3302

Om Fortum
Fortum är ett ledande företag inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Vi sysselsätter cirka 8 000 energispecialister i Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Vår omsättning under 2019 uppgick till 5,4 miljarder euro och 59 % av vår kraftproduktion var CO2-fri. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.se   

Om Etteplan
Etteplans tjänster omfattar lösningar inom maskin- och anläggningskonstruktionmjukvaror och inbyggda system samt teknisk dokumentation. Våra kunder är världsledande företag inom tillverkningsindustrin. Våra tjänster är inriktade på att förbättra konkurrenskraften för våra kunders produkter, tjänster och tekniska processer genom hela produktlivscykeln. Resultatet av Etteplans innovativa ingenjörskunnande syns i många industrilösningar och vardagsprodukter.

Etteplans omsättning uppgick till cirka 263 miljoner euro 2019. Bolaget har idag cirka 3 400 medarbetare i Finland, Sverige, Nederländerna, Tyskland, Polen och Kina. Etteplans aktie är noterad på Nasdaq Helsinki Oy under tickern ETTE. www.etteplan.com