Close

Etteplan och Posti utvidgar samarbetet  kring Smartpost-automater

Pressmeddelanden - Published: 03.05.2019 - 10:45:00
Åter till Pressreleaser

Etteplan och Posti, Finlands ledande post- och logistikföretag, utvidgar nu sitt samarbete till att även omfatta programvara för Smartpost paketautomater i bostadshus och på arbetsplatser.  

Etteplan pressmeddelande 3.5.2019 

E-handeln blir allt populärare, något som också Finlands ledande post- och logistikföretag Posti har erfarit med allt större paketvolymer de senaste åren. Hundratals paketautomater måste fungera problemfritt. Etteplan ansvarar för driften av dem, vilket omfattar teknisk support och underhåll av programvarorna. När underhållsbehoven är kända i förväg behöver underhållsarbetet inte försena leveransen av paketen. Samarbetet inleddes när Eatech, som senare förvärvades av Etteplan, uppdaterade paketautomaternas programvaror 2017.  

”Från Postis synvinkel är det praktiskt att vi erbjuder driften av hela systemet som en totallösning”, förklarar Esa Mäkelä, vd för Etteplans programvaruenhet. ”Postis kundtjänst har en direkt koppling till vår serviceavdelning som tillhandahåller teknisk support på fjärrbasis och samordnar underhåll av enheterna. Vi tar också hand om de programvaruuppdateringar som behövs samt vidareutvecklar applikationen.”  

Enligt Mäkelä ligger Etteplans styrka i ett proaktivt underhåll av paketautomaterna. De smarta automaterna kan aktivt fjärrövervakas och eventuella fel kan åtgärdas innan slutanvändaren påverkas av dem. 

 

 

Framgångsrik drift av automaterna har lett till utvidgat samarbete 

Förutom de befintliga paketautomaterna har Posti också Smartpost-automater i bostadshus och på arbetsplatser. Det förenklar vardagen för människor att kunna skicka och ta emot paket på ett smidigt sätt på väg till eller från jobbet. Postis mål de kommande åren är att Smartposts nätverk med paketautomater ska växa väsentligt. Etteplan har valts som ansvarig partner för utveckling och underhåll av programvaran också för Smartposts paketautomater från 2019 och framåt.  

”Vi har varit mycket nöjda med samarbetet vad gäller projekthantering, installationer och kvaliteten på arbetet. Både programvaruuppdateringar för paketautomater och underhåll av dem har styrts och utförts på ett kompetent och ansvarstagande sätt, varför vi ser fram emot att utvidga samarbetet med Etteplan till att även omfatta programvaran för Smartpost”, säger Lasse Huttunen, chef för Retail Network på Posti. 

Etteplan i korthet 

Etteplan erbjuder maskin- och anläggningskonstruktion, lösningar inom programvaror och inbyggda system och teknisk dokumentation till världens ledande företag inom tillverkningsindustrin. Våra tjänster är inriktade på att förbättra konkurrenskraften på våra kunders produkter, tjänster och tekniska processer genom hela produktlivscykeln. Resultatet av Etteplans innovativa ingenjörskunnande syns i många industrilösningar och vardagsprodukter.

2018 uppgick Etteplans omsättning till cirka 236 miljoner euro. Bolaget har över 3 000 medarbetare i Finland, Sverige, Nederländerna, Tyskland, Polen och Kina. Etteplan är noterat på Nasdaq Helsinki Oy med beteckningen ETTE. www.etteplan.com.

Posti i korthet 

Posti är det ledande post- och logistikföretaget i Finland. Vår kärnverksamhet innefattar posttjänster, paket, frakt och logistiktjänster. Vi har den bredaste täckningen i Finland och vi besöker cirka tre miljoner hushåll och företag varje arbetsdag. Vi hanterar flödet i det dagliga livet i 11 länder. Vår nettoförsäljning under 2018 uppgick till 1,6 miljarder euro och antalet anställda ligger på cirka 18 500. www.posti.com. 

Mer information:
Outi Torniainen

SVP, Marketing & Communications, Etteplan
tel: +358 10 307 3302