Close

Etteplan presenterar serviceprodukt för global artikelhantering

Pressmeddelanden - Published: 07.06.2012 - 08:41:00
Åter till Pressreleaser

07.06.2012 Pressmeddelande

- Etteplan utökar sitt utbud av serviceprodukter i enlighet med företagets strategi. Serviceprodukten Etteplan ITEM har utvecklats för att tillgodose globala företags behov inom artikelhantering.

Etteplan fokuserar på maskinkonstruktion och teknisk produktinformation och är en branschpionjär inom utveckling av produktifierade servicelösningar. Den senaste serviceprodukten, Etteplan ITEM, erbjuder företag inom tillverkningsindustrin kostnadseffektiv och högklassig artikelhantering som sköts centraliserat oavsett var företagets enheter ligger.

Med artiklar avses här namnen på och koderna för samtliga komponenter och reservdelar som behövs under en produkts livscykel. Etteplan ITEM skapar stora kostnadsbesparingar för företagen genom enhetliga artikeldatabaser och centraliserad hantering och underhåll av den optimerade databasen. Betydelsen av effektiv artikelhantering framhävs när ett företags verksamhet sprids till flera orter.

Etteplans servicelösning är unik på marknaden genom att företaget tack vare sin kinesiska verksamhet kan erbjuda kunderna tjänster för att skapa och upprätthålla artiklar dygnet runt sju dagar i veckan. Etteplan ITEM används till exempel av Metso Minerals Oy.


För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Aronsson
Manager, Technical product information
Etteplan Oyj
Tel. +46 73 973 82 20

Outi-Maria Liedes
SVP, Communications & Operational Development
Etteplan Oyj
Tel. +358 40 756 9620