Close

Etteplan skriver under digitaliseringsbranschens innovationsdrivna färdplan för fossilfri konkurrenskraft och global hållbarhet.

Pressmeddelanden - Published: 28.03.2019 - 11:45:00
Åter till Pressreleaser

- Etteplan har medverkat i och ställer sig bakom digitaliseringskonsultbranschens färdplan som uttrycker branschens ambition att hjälpa samhället att bli medvetna om och använda digitaliseringens möjligheter. Färdplanen har lämnats över till regering den 20 mars.    

Etteplan pressmeddelande 28.3.2019 

För att Sverige ska bli klimatneutralt till 2045 kommer det att krävas transformation av hela samhället och många tekniksprång måste genomföras på kort tid. De lösningar som digitaliseringen möjliggör och som vi på Etteplan och hela digitaliseringskonsulter hjälper till att implementera har mycket stor potential att möjliggöra minskningar av de globala utsläppen av växthusgaser. Studier som fokuserar på optimering av nuvarande system visar att digitala lösningar kan bidra till en cirka 20-procentig minskning av de globala utsläppen. Möjligheten till utsläppsminskningar är dock betydligt större om vi även inkluderar digitaliseringens transformativa effekt som kan bidra till att fylla samhällets behov på helt nya sätt.

Digitalisering ska ses som en katalysator som kan skynda på utvecklingen i en fossilfri och resurssnål riktning likväl som i en fossil- och resursintensiv riktning. Därför behöver vi, utöver att börja använda ny teknik, även arbeta med hur och till vad den används samt se till att affärsmodeller, beteenden, regelverk och sättet vi organiserar oss på anpassas för en hållbar och digitaliserad värld.

”Etteplans experter och ingenjörer jobbar dagligen med att leverera smarta och innovativa digitala lösningar som inte bara ökar våra kunders konkurrenskraft men också bidrar till globalt hållbar fossilfrihet. I och med färdplanen och denna kraftsamling med våra kollegor i digitaliseringsbranschen är vi nu tillsammans starkare än någonsin och kommer att göra stor skillnad”, säger Mikael Vatn, VD på Etteplan Sverige.

Hela färdplanen finns att läsa här.

Mer information:

Mikael Vatn

VD, Etteplan Sweden AB

tfn +46 708 814 820

Outi Torniainen

Marknadsförings- och kommunikationsdirektör, Etteplan

tfn +358 10 307 3302

Etteplan i korthet 

Etteplan erbjuder maskin- och anläggningskonstruktion, lösningar inom programvaror och inbyggda system och teknisk dokumentation till världens ledande företag inom tillverkningsindustrin. Våra tjänster är inriktade på att förbättra konkurrenskraften på våra kunders produkter, tjänster och tekniska processer genom hela produktlivscykeln. Resultatet av Etteplans innovativa ingenjörskunnande syns i många industrilösningar och vardagsprodukter. 

2018 uppgick Etteplans omsättning till cirka 236 miljoner euro. Bolaget har över 3 000 medarbetare i Finland, Sverige, Nederländerna, Tyskland, Polen och Kina. Etteplan är noterat på Nasdaq Helsinki Oy med beteckningen ETTE. www.etteplan.com www.etteplanmore.com 

Om Fossilsfritt Sverige

Sverige ska bli en av världens första fossilfria välfärdsnationer. Detta är inte bara en vision utan en konkret verklighet genom att ett antal branscher utarbetat sina egna färdplaner för fossilfri konkurrenskraft. Detta arbete är av yttersta vikt i en tid när utsläppsminskningarna av

växthusgaser i världen går alldeles för långsamt för att planetens temperatur inte ska överstiga 1.5 grader. Fossilfritt Sverige startades av den svenska regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 för att samla aktörer från hela samhället som delar uppfattningen att Sverige ska bli en av världens första välfärdsnationer och själva är beredda att bidra till den omställningen. Idag deltar över 400 företag, kommuner, regioner och organisationer i initiativet. För mer info http://fossilfritt-sverige.se/