Close

Etteplan stärker sin organisation inom CAE (Computer Aided Engineering)

Pressmeddelanden - Published: 09.09.2021 - 16:14:53
Åter till Pressreleaser

Etteplan, Pressmeddelande, 9 september 2021

Etteplan är en ledande tjänsteleverantör inom additiv tillverkning och optimering (AMO). Parallellt förstärker Etteplan även sitt erbjudande inom CAE (Computer Aided Engineering).

Under de senaste åren har Etteplan gjort investeringar inom CAE. Genom satsningarna har Etteplan blivit en marknadsledande leverantör av tekniska beräkningar och simuleringstjänster i Finland. Som ett nästa steg i den globala tillväxtstrategin fortsätter Etteplan att investera i beräknings- och simuleringskompetenser i Nordeuropa och särskilt i Sverige, där Etteplan har en betydande produktutvecklingsorganisation.

”Vi är övertygade om CAE och simulering blir allt viktigare i takt med att utvecklingen av intelligent, ansluten och elektrifierad utrustning ökar. Agila utvecklingsmetoder kräver mer fysikbaserade simuleringar för produktutveckling och testning, särskilt för mjukvarutestning, säger Matts Eriksson, Business Unit Director, Engineering Solutions, Etteplan Sverige.

Satsningen omfattar uppbyggnaden av en CAE-organisation genom rekrytering av CAE-ingenjörer inom FEA (Finite Element Analysis) och CFD (Computational Fluid Dynamics) men också betydande investeringar i maskin- och programvaruresurser för att möta kundernas behov. Daniel Burman och Robert Lillbacka är de första att ansluta sig till den nya organisationen och kommer vara lokaliserade i Göteborg, med start 1 september 2021.  

”Vi är mycket glada över att både Daniel Burman, (Avdelningschef) och Robert Lillbacka, (Avdelningschef) har anslutit sig till Etteplan. Både Robert och Daniel har mångårig erfarenhet av branschen och kommer ha en betydande roll i vår tillväxtresa”, avslutar Matts Eriksson.

Etteplan kommer även att aktivt fortsätta samarbeta med lokala universitet för att få tillgång till den bästa kompetensen på marknaden. Den växande europeiska CAE-organisationen arbetar tätt med CAE-organisationen i Finland och Etteplans skickliga FEA-ingenjörer i Kina och utgår från Etteplans beprövade utvecklingsmetoder.

För mer information, vänligen kontakta:
Matts Eriksson, BU Director, Engineering Solutions, Etteplan Sverige, tfn. +46 70 310 33 90

Outi Torniainen, SVP, Marketing and Communications, Etteplan, tfn. +358 10 307 3302

Images

Om Etteplan 
Etteplan levererar lösningar inom mjukvara och inbyggda system, industriell utrustning och anläggningsteknik, samt tekniska dokumentationslösningar till världsledande företag inom tillverkningsindustrin. Våra tjänster är inriktade på att förbättra konkurrenskraften hos våra kunders produkter, tjänster och tekniska processer under hela produktlivscykeln. Resultatet av Etteplans innovativa teknik kan ses i många industriella lösningar och vardagsprodukter.

År 2020, omsatte Etteplan cirka 260 miljoner euro. Företaget har idag över 3 500 medarbetare i Finland, Sverige, Nederländerna, Tyskland, Polen, Danmark och Kina. Etteplans aktier är noterade på Nasdaq Helsinki Ltd under tickern ETTE. www.etteplan.com