Close

Etteplan stärker sin roll som utvecklingspartner inom MedTech

Pressmeddelanden - Published: 12.12.2017 - 14:26:39
Åter till Pressreleaser

- Certifieras enligt ISO 13485:2016

Teknikkonsultföretaget Etteplan har fått sitt ledningssystem certifierat mot den uppdaterade ISO 13485:2016, en standard för kvalitetssystem vid utveckling av medicintekniska produkter. Certifieringen underlättar för kunder som vill lägga delar av sin produktutveckling hos en partner. Etteplan utvecklar produkter inom medicinteknik på uppdrag.

ISO 13485 är en standard för kvalitetsledning avsedd för medicinteknisk verksamhet. Den nya versionen innebär att vissa krav är skärpta och en anpassning till globala och europeiska regulatoriska krav.

– Certifieringen är ett kvitto på att vi på ett effektivt och systematiskt sätt kan uppfylla både kundkrav och regulatoriska krav samt leverera teknik och produktutveckling, till en bransch med väldigt höga krav. Den öppnar också dörrar för nya och större uppdrag från både befintliga och nya kunder inom den utvecklingsintensiva medicintekniska branschen, säger Mikael Vatn, SVP Central & Western Europe på Etteplan.

Etteplan kan ta fram medicintekniska lösningar innehållande elektronik, mjukvara och mekanik, till exempel produkter som ska användas för diagnosticering, övervakning eller behandling.

Några exempel på områden där Etteplan har utvecklat lösningar är; vårdplatsövervakningsenheter, diagnostik, rehabiliteringshjälpmedel, tandläkarutrustning, elektromagnetisk- och bildåtergivningsutrustning, transplantationsutrustning, andningsenheter och kirurgiska instrument.

För mer information

Mikael Vatn
SVP, Central & Western Europe
Etteplan
Tel. 0708 81 48 20

Outi Torniainen
Senior Vice President, Communications & Marketing
Etteplan Oyj
Tel. +358 40 512 1375

Kort om Etteplan

Etteplan erbjuder tekniktjänster, lösningar inom inbyggda system och IoT samt teknisk dokumentation till världens ledande företag inom tillverkningsindustrin. Våra tjänster är inriktade på att förbättra konkurrenskraften på våra kunders produkter och tekniska processer genom hela produktlivscykeln. Resultatet av Etteplans innovativa ingenjörskunnande syns i många industrilösningar och vardagsprodukter.

Etteplan omsatte 183,9 miljoner (EUR) 2016. Bolaget har över 2 800 medarbetare i Sverige, Finland, Nederländerna, Tyskland, Polen, Kina och USA. Etteplans aktie är noterad på Nasdaq Helsinki Oy under tickern ETTE. (www.etteplan.com)