Close

Etteplan utser Niklas Eriksson till AM-expert

Nyheter - Published: 14.10.2021 - 12:05:50
Åter till Pressreleaser

Etteplan, webbnyhet, 14 oktober 2021

För att ytterligare stärka Etteplans position inom additiv tillverkning (3D-printing) har Etteplan utsett Niklas Eriksson till expert inom additiv tillverkning från och med september 2021. Niklas kommer närmast från Saab Aeronautics i Linköping där han arbetade med affärsutveckling och som industrialiseringsledare inom additiv tillverkning.

Vad är det bästa med additiv tillverkning?
För mig är denna tillverkningsprocess något som väldigt många kan använda för att korta ner sina ledtider från idé till produkt, samtidigt som designfriheten är större och materialåtgången är mindre en visa traditionella tillverkningstekniker.

Vilken är den största utmaningen med additiv tillverkning?
Olika industrier ställs inför olika utmaningar och behov inom additiv tillverkning, som består av många olika processer och material. De kritiska elementen är att förstå vad olika additiv tillverkningsprocesser kan uppnå till produkten. För att bli framgångsrik är det viktigt att förstå alla steg - från idé till industrialiserad slutprodukt.

Vilka är Etteplans främsta fördelar inom additiv tillverkning?
Etteplans fördelar är kunskap inom hela tillverkningskedjan i denna teknik. Man har pekat ut några fokusområden inom additiv tillverkning, såsom utbildning, design för additiv tillverkning samt simulation av processen.

Vad vill du säga till de kunder som fundera på additiv tillverkning?
Ta kontakt med oss på Etteplan för att få mer förståelse och möjligheterna inom additiv tillverkning, vad denna teknik kan erbjuda ert företag för möjligheter.

Etteplan har under de senaste åren gjort investeringar i additiv tillverkning (3D-printing) och har varit involverade i banbrytande teknik under lång tid. År 2020 lanserade Etteplan Etteplan AMOTool, ett kostnadsfritt molnbaserat program för beräkning av kostnaderna vid 3D-printing.

För mer information, vänligen kontakta:
Matts Eriksson, BU Director, Engineering Solutions, Etteplan Sverige, tfn. +46 70 310 33 90

 

Om Etteplan 
Etteplan levererar lösningar inom mjukvara och inbyggda system, industriell utrustning och anläggningsteknik, samt tekniska dokumentationslösningar till världsledande företag inom tillverkningsindustrin. Våra tjänster är inriktade på att förbättra konkurrenskraften hos våra kunders produkter, tjänster och tekniska processer under hela produktlivscykeln. Resultatet av Etteplans innovativa teknik kan ses i många industriella lösningar och vardagsprodukter.

År 2020, omsatte Etteplan cirka 260 miljoner euro. Företaget har idag över 3 500 medarbetare i Finland, Sverige, Nederländerna, Tyskland, Polen, Danmark och Kina. Etteplans aktier är noterade på Nasdaq Helsinki Ltd under tickern ETTE. www.etteplan.com