Close

Etteplan vinner ramavtal med FMV

Pressmeddelanden - Published: 20.04.2016 - 11:03:35
Åter till Pressreleaser

-        Med de nya ramavtalen blir Etteplan en ledande leverantör av kvalificerade ingenjörstjänster till FMV:s uppdrag inom JAS 39 Gripen.

I Försvarets materielverks (FMV) upphandling av konsulttjänster inom projektet JAS 39 Gripen, har Etteplan vunnit ramavtal inom de tre kompetensområdena logistik och driftsstöd, utbildning samt informationssäkerhet.

Etteplan kommer att bistå FMV med teknisk specialistkompetens i kontakter med internationella kunder och leverantörer inom respektive område.

Ramavtalet gäller i 12 månader med option på förlängning upp till totalt 84 månader.

-        Vi är självklart mycket glada för förtroendet. Detta avtal är ytterligare ett kvitto på Etteplans kompetens inom avancerade militära flygsystem så som JAS 39 Gripen, säger Martin Zachrisson, ansvarig för Aerospace & Defense på Etteplan.

För mer information:

Mikael Vatn
SVP, Operations Sweden
Etteplan
Tel. 0708 81 48 20

Outi-Maria Liedes
SVP, HR, Communications & Operational Development
Etteplan
Tel. +358 40 756 9620

Etteplan i korthet

Etteplan erbjuder ingenjörstjänster och lösningar inom teknisk dokumentation till världens ledande företag inom tillverkningsindustrin. Våra tjänster är inriktade på att förbättra konkurrenskraften på våra kunders produkter och tekniska processer genom hela produktlivscykeln. Resultatet av Etteplans innovativa ingenjörskunnande syns i många industrilösningar och vardagsprodukter. Etteplan omsatte 141,1 miljoner (EUR) 2015. Bolaget har 2 400 medarbetare i Finland, Sverige, Nederländerna, Tyskland, Polen och Kina.
Etteplans aktie är noterad på Nasdaq Helsinki Oy under tickern ETT1V.
www.etteplan.com