Close

Etteplans affärsverksamhet i Kina får ett uppsving av nya kunder och tjänster på en växande marknad

Pressmeddelanden - Published: 12.10.2011 - 09:32:00
Åter till Pressreleaser

12.10.2011 Pressmeddelande

Etteplans marknadskännedom och kompetens i Kina hjälper företag, som vill etablera sig på den kinesiska marknaden, att förbättra sin konkurrenskraft och minska riskerna.

Etteplan, som är specialiserade på maskin- och industritekniska lösningar samt teknikinformation, har stärkt sin affärsverksamhet och serviceförmåga i Kina på grund av nya kunder och tjänster. Etteplans tillväxt i Kina ökar ytterligare på grund av företagens växande behov av att kostnadseffektivisera sin verksamhet samt den oerhörda marknadspotentialen i landet.

Den kinesiska cleantech-marknaden (lösningar som underlättar för omställningen till ett hållbart och miljövänligt samhälle) växer snabbast i världen och flera miljarder euro satsas på utveckling av energieffektiva produkter och miljövänliga lösningar. Etteplan har deltagit i utvecklingen av industriparken Green Tower Kunshan, som byggs i Kunshan, Kina. Green Tower Kunshan erbjuder, förutom traditionell infrastruktur, även viktiga experttjänster för att påskynda uppbyggnaden av verksamheten i de cleantech-företag som vill etablera sig på den kinesiska marknaden.

Bristen på kunnig och lokal personal, som har erfarenhet av avancerat utvecklingsarbete är en stor utmaning för produkt- och anläggningstillverkare som bygger upp sin verksamhet i Kina. För att kunna möta upp mot dessa behov har Etteplan utvecklat tjänsten Build-Operate-Transfer (BOT). Tjänsten underlättar för de kunder som lider av personalbrist samt hjälper dem att påskynda sin tekniköverföring.

Allt fler av Etteplans kunder drar fördelar av Etteplans marknadskännedom och kompetens i Kina. Till exempel har en betydande del av Husqvarnas senaste projekt inom mekanik-konstruktion utförts av Etteplan i Kina. Husqvarna har samarbetat med Etteplan sen 2000.

Etteplan har varit etablerade i Kina sen 2004 och man erbjuder industritekniska lösningar och teknikinformation till ca 70 lokala och utländska kunder. Etteplan är det största nordiska teknikkonsultföretaget i Kina och den enda aktören som lokalt erbjuder både utbildnings- och tekniköverföringstjänster.

För mer information:

Juha Näkki
VD Etteplan Operations
Etteplan Oyj
Tel: +358 400 6063 72

Leena Piponius
Kommunikationsdirektör
Etteplan Oyj
Tel: +358 40 587 2757

Etteplan i korthet

Etteplan är specialister inom industritekniska lösningar och teknikinformation. Etteplans stora kunnande inom konstruktion samt våra serviceprodukter omfattar hela produkternas livscykler hos våra kunder. Våra kunder är globala företag som är ledande inom sina branscher och de verkar till exempel inom fordons-, flyg- och försvarsindustrin likväl som inom elproduktion, kraftöverföring och materialhantering.

Etteplan har ett omfattade kunnande inom utveckling av elektronik och inbyggda system, automation och elkonstruktion, mekanikkonstruktion samt teknikinformationstjänster och -lösningar.

År 2010 hade Etteplan en omsättning på 104,8 miljoner (EUR). Företaget har i dagsläget ca 1 600 experter i Finland, Sverige och Kina. Etteplans aktier finns på OMX Nordic Exchange under tickern ETT1V.