Close

Etteplans privata nätverk möjliggör framtidens smarta fabrik för Danfoss

Nyheter - Published: 20.04.2020 - 10:59:43
Åter till Pressreleaser
  • Danfoss är det första företaget i Finland som tar i bruk ett privat LTE-nätverk som levereras av Etteplan i sin fabrik i Vasa.
  • Privata nätverk som baserar sig på mobilteknologi blir vanligare på stora fabriksområden, i gruvor, i terminaler och på sjukhusområden.
  • Etteplans tjänst med ett privat nätverk påskyndar digitaliseringen samt garanterar en hög tillgänglighet, prestanda och datasäkerhet hos nätets tjänster på ett kostnadseffektivt sätt.

Sedan januari i år pilottestar Danfoss ett privat LTE-nätverk som levereras av Etteplan på prov under ett år i sin fabrik i Vasa. Bolagets syfte med det pålitliga trådlösa privata nätverket är att förbättra produktiviteten och arbetssäkerheten, utöka tjänsterna till sina kunder samt möjliggöra en framtida intelligent fabrik.

I pilotprojektet erbjuds Etteplans privata nätverk som en tjänst som innebär att kunden får ett 5G-redo privat LTE-nätverk enligt nyckelfärdigt-principen mot en startavgift och en månadsavgift.

”Danfoss strävar efter att förbättra fabrikens produktivitet, dvs. att göra användningen av fabriken effektivare, genom att använda sig av ett privat nätverk. Ett privat LTE-nätverk gör det möjligt att samla in en ännu större mängd data än tidigare och även nya typer av data. Ett annat incitament är driftsäkerheten. Nätverket gör det möjligt för oss att överföra videoinnehåll via nätet och upptäcka eventuella risker med hjälp av visionsapplikationer”, säger Jari Marjo, ansvarig för Global Technology, Supply Chain vid Danfoss Drives.

Etteplans privata LTE-nätverk driver på digitaliseringen genom att möjliggöra en effektiv integrering av fysiska system med verksamhetskritiska processer inom olika branscher. Ett privat nätverk lämpar sig särskilt väl på stora fabriksområden, i gruvor, på terminalområden för logistik, i hamnar och på sjukhusområden, eftersom omfattande nätanslutningar baserade på annan teknologi kan komma att bli dyra och svåra. Dessutom möjliggör dataöverföring med kort fördröjning att data kan bearbetas och analyseras i realtid med hjälp av edge computing.

”Ett tjänstebaserat privat nätverk ger kunden ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att få tillgång till den bästa mobilteknologin. Infrastrukturen finns på plats i sin helhet, vilket garanterar en hög tillgänglighet, prestanda och datasäkerhet hos nätets tjänster. En stor fördel är att det går att överföra data i realtid även från mobila enheter”, säger Etteplans teknologichef Jaakko Ala-Paavola.

Etteplans tjänst levereras som en helhet som inkluderar nätverksdesign, basstationer, hanteringsserver, terminaler inklusive SIM-kort samt underhåll av det färdiga nätverket. Etteplan samarbetar med Nokia och Edzcom (före detta Ukkoverkot) i framtagandet av privata LTE-nätverk. Som lösningsleverantör ansvarar Etteplan för integreringen av all nödvändig utrustning och programvara.

”I de flesta användningsfallen innebär ett privat nätverk namnet till trots inte nödvändigtvis en helt sluten miljö, först i ett ekosystem frigörs dess verkliga värde. När samma nätverk används av flera aktörer som ingår i samma ekosystem mångdubblas fördelarna med nätverket. Ett hamnområde med sitt stora antal aktörer är ett tydligt exempel på en sådan verksamhetsmiljö”, säger Ala-Paavola.

Ett privat nätverk förmedlar stora mängder data om behovet av förebyggande underhåll

Under pilotprojektet studerar Danfoss fördelarna med ett privat nätverk både i sin egen fabrik, som tillverkar frekvensomriktare under varumärket VACON®, och i produktutvecklingen av produkter och tjänster som levereras till kunder.

”Det främsta syftet är att förstå om en anordning håller på att gå sönder, med andra ord förebyggande underhåll och tillhörande analys och diagnostik. I det första kundförsöket strävar vi efter att ersätta det stora fabriksområdets nuvarande dataöverföringsnät med ett privat nätverk som löser problemen med dataöverföringens kapacitet, kostnader och frekvens”, säger Jari Marjo från Danfoss.

Ett privat nätverk stödjer bolagets målsättning om att röra sig mot framtidens intelligenta fabrik, där data från maskiner kan användas i beslutsfattandet och där det är lättare att modifiera fabriksdesignen då behovet av kablage minskar.

”Förvärvet och underhållet av nätverket är mycket tydligt och enkelt eftersom Etteplan tar hand om allt. Detta gör att vi kan koncentrera oss på utvecklingsarbetet i vår fabrik och hjälpa våra kunder”, säger Jari Marjo.

Mer information

Jari Marjo, chef för Danfoss Drives globala leveranskedjeteknologi, tfn +358 40 837 1951

Jaakko Ala-Paavola, Etteplan, teknologichef, tfn +358 447 552 936

Outi Torniainen, Etteplan, marknadsförings- och kommunikationschef, tfn 010 307 3302

Danfoss i korthet

Danfoss utvecklar tekniker som gör att morgondagens värld kan göra mer med mindre resurser, smartare och effektivare. Vasa är en de viktigaste orterna för produktutveckling och produktion inom verksamhetsområdet Danfoss Drives. Danfoss är en av världens största tillverkare av marina frekvensomriktare, speciellt anpassade för elektrisk hybriddrift och hybrida propellerlösningar.
Danfoss-koncernen sysselsätter närmare 28 000 personer överallt i världen och har kunder i över 100 länder. År 2018 uppgick bolagets omsättning till 6,1 miljarder euro. Danfoss huvudkontor ligger i Nordborg i Danmark och Danfoss kontor i Finland finns i Helsingfors, Esbo, Villmanstrand, Tammerfors, Vasa och Vanda.
https://www.danfoss.com/fi-fi/

Etteplan i korthetEtteplans tjänster omfattar lösningar för maskin- och anläggningskonstruktion, mjukvaror och inbyggda system samt teknisk dokumentation. Våra kunder är världsledande företag inom tillverkningsindustrin. Våra tjänster är inriktade på att förbättra konkurrenskraften för våra kunders produkter, tjänster och tekniska processer under hela produktens livscykel. Resultaten av Etteplans innovativa ingenjörskunnande kan ses i många industrilösningar och vardagsprodukter.

Under år 2019 omsatte Etteplan cirka 263 miljoner euro. I bolaget arbetar över 3 400 experter i Finland, Sverige, Nederländerna, Tyskland, Polen och Kina. Etteplans aktie är noterad på Nasdaq Helsinki Oy under tickern ETTE.www.etteplan.com