Close

Etteplans Service Information System tilldelas innovationspris

Pressmeddelanden - Published: 23.04.2013 - 12:00:00
Åter till Pressreleaser

23.04.2013 Pressmeddelande

Den unika HyperSIS-lösningen snabbar upp underhålls- och servicearbeten betydligt

Etteplan Oyj:s innovationsfokus har fått ett stort erkännande av NVSM, the Dutch Association for Service Management. När föreningen nu för första gången delar ut sitt innovationspris är det Etteplans nederländska dotterbolag Etteplan | Tedopres som får priset för sitt HyperSIS Service Information System.

”NVSM-priset visar tydligt att vi har lyckats skapa en innovationskultur som genomsyrar hela vår organisation. Vi utvecklar lösningar som är mycket mer än traditionella tjänster”, säger Etteplans VD Juha Näkki.

HyperSIS belönades särskilt för dess innovativa användning av befintlig teknik.

”Styrkan i HyperSIS ligger i att systemet kombinerar teknologier som skanning av QR-kod, förbättrad verklighet (augmented reality) och visuell sökning med tredimensionella illustrationer. Det här ger serviceingenjörer möjlighet att hitta den information de behöver för att kunna utföra sina servicearbeten så effektivt som möjligt”, säger NVSM-ordförande Roeland Staal.

Eftermarknadsaffären fortsätter att öka i betydelse för maskintillverkare. Ökad effektivitet i maskinservicen kan ge avsevärda besparingar i både tid och pengar för alla företag som satsar på underhåll av sina produkter.

”Undersökningar visar att serviceingenjörer använder 25–50 % av sin tid till att leta efter rätt information i traditionella manualer, även om de har laddats ner till en bärbar dator. I företag med hundratals eller tusentals serviceingenjörer är det nödvändigt att minska tidsåtgången”, säger Berry Braster, Försäljnings- och marknadsdirektör vid Etteplan I Tedopres.

Den unika HyperSIS-produkten är en applikation för läsplattor, vilken ger serviceingenjörerna snabb och enkel tillgång till aktuell serviceinformation. Det här är möjligt eftersom informationen är strukturerad i datamoduler och hanteras i ett Content management system (CMS).

”Till exempel kan en serviceingenjör skanna QR-koden från en maskin och då få all relevant information om den specifika, skräddarsydda maskinen. Tack vare HyperSIS kan serviceingenjören ta reda på vad felet är och även beställa nya delar om det behövs.

HyperSIS lanserades i början av 2013 och de första implementeringarna pågår i Finland och Nederländerna, främst inom verkstadsindustrin.

Etteplan förvärvade nederländska Tedopres 2012 för att stärka sitt tjänsteerbjudande inom teknisk produktinformation.


Mer information ges av:

Berry Braster
Director of Sales & Marketing
Etteplan | Tedopres
Tfn +31 40 8484 050

Outi-Maria Liedes
SVP, Communications & Operational Development
Etteplan Abp
Tfn +358 40 756 9620