Close

Europas ledande köksspecialist Nobia och Etteplan har inlett ett samarbete kring digitala simuleringar av en ny fabrik värd 350 miljoner euro

Pressmeddelanden - Published: 10.10.2022 - 11:15:00
Åter till Pressreleaser

ETTEPLAN, pressmeddelande, oktober 10, 2022, 10.15 CEST

  

Nobia, en svensk kökstillverkare med verksamhet i Norden, Storbritannien, Österrike och Nederländerna, investerar i en ny köksfabrik i Jönköping. Fabriken kommer att bli en av Europas modernaste kökstillverkningsanläggningar. Fabriksplaneringen utfördes med hjälp av banbrytande fabrikssimulering som implementerades av teknikkonsultföretaget Etteplan. Tack vare den digitala tvillingen kunde Nobia spara mycket tid och pengar, och skaffa sig ett kraftfullt verktyg för effektiv drift av fabriken.

   

 

 

Bild: Nobias nya köksfabrik i Jönköping blir den modernaste i Europa. 

  

 

Nobia och Etteplans samarbete för utveckling av den digitala tvillingen, som är en virtuell simuleringsmodell av fabriken, inleddes i slutet av 2020 – mitt i den globala pandemin. Den nya fabriken beräknas stå klar 2024. Det blir en av de viktigaste investeringarna i södra Sverige som totalt kommer att uppgå till cirka 350 miljoner euro. För ett projekt av den här omfattningen var god planering av yttersta vikt.

 

”Kök är komplexa system. För oss är massanpassning inte bara ett modeord; vi vill betjäna både serieproduktion och de mindre specialanpassade varumärkena. Den nya fabriken kommer att ha åtskilliga automatiserade funktioner, hög effektivitet samt branschledande hållbarhetsprestanda tack vare användning av den senaste tekniken. Ledtiderna blir betydligt kortare och flexibiliteten ökar, vilket bidrar till större volymer av skräddarsydda köksprodukter,” säger Eric Liljegren, projektledare för Nobia.

 

Att skapa en virtuell simuleringsmodell som imiterar användningen och beteendet hos den faktiska fabriken på 120 000 kvadratmeter innebar ett omfattande arbete. Flera olika arbetsflöden var beroende av varandra. 

 

”Med hjälp av den digitala tvillingen kunde vi simulera driften av den nya fabriken och detta var ett viktigt verktyg för att vi skulle kunna övervaka och ytterligare optimera installationen i fabriken. I slutändan är vi övertygade om att utrustningens totala produktionseffektivitet (OEE) blir betydligt högre tack vare detta grundläggande arbete,” säger Liljegren.

 

Bättre effektivitet, betydande besparingar

 

Under planeringsfasen underlättade simuleringsverktyget både samarbetet och förhandlingarna med Nobias leverantörer. Simuleringen bidrog också till att effektivitet och besparingar kunde säkerställas. Genom att driva fabriksverksamheten i digital form framgick det till exempel att fabriken arbetade lika effektivt med färre tillverkningsmaskiner som med det ursprungligen antalet, vilket innebar besparingar på flera miljoner euro.

 

Den digitala tvillingen byggdes med hjälp av agila sprintbaserade metoder skapade av Etteplans experter.

 

”Vi intervjuade alla projektledare, från de som arbetar med sågmaskinsdrift till de som hanterar kantlister och leverans. Vi förde dialog med dem dagligen. Tack vare denna regelbundna kommunikation kunde vi skapa en digital tvilling av den nya fabrikslayouten och dess funktioner. I slutändan hade vi hundratals parametrar som påverkade produktionsflödet och den totala utrustningseffektiviteten,” säger Johan Nilsson, Area Manager of Software and Embedded Solutions hos Etteplan Sverige.

 

”Det här projektet visade på fördelarna med ett nära samarbete och maximal transparens. Etteplan förstod våra behov och de agila metoderna som användes var det enda sättet att uppnå resultat inom denna tidsplan. Simuleringsmodellen har blivit ett värdefullt vardagsverktyg för våra produktionschefer,” säger Eric Liljegren.

 

Simuleringsverktyget installerades och var klart för drift redan ett år efter påbörjat projekt och den nya fabriksanläggningen är på gång. Den digitala tvillingen har hjälpt Nobia att verifiera val, utmana leverantörer och säkerställa att flaskhalsar och potentiella problem upptäcks tidigt så att den övergripande produktionseffektiviteten kan förbättras.

 

Den digitala tvillingen erbjuder en bra möjlighet att öka produktionseffektiviteten i alla produktionsanläggningar. 

 

”Etteplan har en lång meritlista när det gäller att hjälpa gamla fabriker att öka effektiviteten genom digitalisering och nya fabriker att bygga moderna produktionslinjer. Det här samarbetet är ett bra exempel på vad som kan uppnås genom nära partnerskap och kombinerade färdigheter,” säger Johan Ehrnrooth, Vice President, Smart Factory på Etteplan.

 

För mer information:
Max Falenius, Vice President, Service Solutions, Software and Embedded Solutions, Etteplan, tel. +358 40 595 3645
Outi Torniainen, SVP, Marketing and Communications, Etteplan, tel. +358 10 307 3302

 

 

Nobia i korthet 

 

Nobia utvecklar och säljer kökslösningar i Europa genom ett antal starka varumärken, bland annat Magnet i Storbritannien; HTH, Norema, Sigdal, Invita, Superfront och Marbodal i Skandinavien; Petra och A la Carte i Finland; ewe, Intuo och FM i Österrike samt Bribus i Nederländerna. Nobia uppnår lönsamhet genom en kombination av stordriftsfördelar och attraktiva kökserbjudanden. Koncernen har cirka 6 000 anställda och en omsättning på cirka 14 miljarder kronor. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamnet NOBI.

Images

Etteplan i korthet

Vi är ett snabbväxande tekniktjänstföretag specialiserat på programvarulösningar och inbäddade lösningarkonstruktionslösningar och lösningar för teknisk dokumentation. Vi är en föregångare inom verkstadsindustrin och våra experters breda kompetens gör att vi skiljer oss från konkurrenterna. Bland våra kunder återfinns bland annat världens ledande företag inom tillverkningsindustrin. Vi hjälper dem att skapa en bättre värld genom teknik, innovation och digitalisering.

Etteplan har varit ledande inom teknikområdet sedan 1983. 2021 uppgick Etteplans omsättning till 300,1 miljoner euro. Företaget har för närvarande över 4 000 anställda i Finland, Sverige, Nederländerna, Tyskland, Polen, Danmark och Kina. Etteplans aktier är noterade på Nasdaq Helsinki Ltd under kortnamnet ETTE. www.etteplan.com