Close

Fortum Värme outsourcar teknisk dokumentation till Etteplan

Pressmeddelanden - Published: 27.06.2013 - 11:30:00
Åter till Pressreleaser

27.06.2013 Pressmeddelande

Etteplan har tecknat ett treårigt outsourcingavtal med Fortum Värme som omfattar avdelningen för teknisk dokumentation, i konkurrens med andra aktörer på marknaden. AB Fortum Värme är ett Fortum-bolag samägt med Stockholms stad.

Avtalet gäller från den 1 juli 2013 och avser dokumentation av Fortum Värmes anläggningar i Stockholmsregionen. Totalt berörs tolv av Fortum Värmes medarbetare samt sju underkonsulter.

”Bakgrunden till outsourcingen var att vi såg ett behov av att utveckla dokumentationsverksamheten. Då det finns aktörer som har dokumentation som sin kärnverksamhet fann vi det naturligt att utvärdera ett outsourcingalternativ.

Vid utvärderingen av tänkbara leverantörer fäste vi stor vikt vid kompetens, erfarenhet av teknisk dokumentation samt vilja att investera i att utveckla dokumentationshantering. Lika viktigt var att leverantören uppfattas som en attraktiv arbetsgivare av den berörda personalen” säger Anders Egelrud, VD på Fortum Värme.

Etteplan specialiserar sig på funktionsåtaganden inom områden som t ex teknisk dokumentation. ”Fortum Värmes verksamhet passar Etteplans kompetenser väl och en outsourcingaffär inom det här området ligger helt i linje med Etteplans strategi. Det är också en stor glädje att få välkomna nya medarbetare med stor kompetens från Fortum Värme”, säger Kristian Niklasson, Business Unit Director på Etteplan.

Mer information ges av:

Kristian Niklasson
Business Unit Director
Etteplan
+46 76-765 72 40

Outi-Maria Liedes
SVP, Communications & Operational Development
Etteplan
Tel. +358 40 756 9620