Close

Käppalaförbundet väljer Etteplan för att utveckla teknisk anläggningsdokumentation

Nyheter - Published: 24.02.2020 - 09:00:00
Åter till Pressreleaser

Etteplan webrelease 24 februari 2020

Det globala ingenjörsföretaget Etteplan var den tydliga vinnaren i utvärderingen av anbud för att utveckla Käppalaförbundets anläggningsdokumentation. I utvärderingen framgår det att ”Etteplan har presenterat ett anbud som passar bäst för uppdraget med en mycket väl anpassad organisation med resurser som framgångsrikt har genomfört liknande uppdrag. Etteplan har också lagt fram förslag till genomförande på ett mycket tydligt och utarbetat sätt."

Etteplan är expert på att producera teknisk anläggningsinformation med mer än 170 specialister på dokumentationslösningar i Sverige och över 650 globalt. Etteplan möjliggör effektivt och säkert underhåll genom att standardisera arbetssätt och processer samt säkerställer tillgången till relevant och uppdaterad dokumentation. 

”Käppalaförbundet har mycket goda kunskaper kring olika utmaningar som finns inom anläggningsteknisk information, och det är därför särskilt glädjande att de valt att samarbeta med oss. Genom att arbeta tillsammans för att producera tydlig dokumentation och effektiv hantering av tillgångsinformation, kommer vi att kunna realisera stort värde för Käppalaförbundet,” säger Sixten Folke, Business Unit Director, Etteplan Sverige.

För mer information, vänligen kontakta:

Sixten Folke, Business Unit Director, Teknisk Dokumentation, Etteplan, tel. +46 730 78 09 10

Outi Torniainen, Marknadsföring- och kommunikationschef, Etteplan, tel. +358 10 307 3302

Om Käppalaförbundet

Käppalaförbundet renar avloppsvatten från mer än en halv miljon människor i elva medlemskommuner norr och öster om Stockholm. Reningen sker på ett mycket effektivt sätt i Käppalaverket, Sveriges tredje största avloppsreningsverk. Käppalaverket är också en resursutvinningsanläggning som tar tillvara och återför den näring och energi som finns i avloppsvattnet till samhällets kretslopp.

Om Etteplan

Etteplans tjänster omfattar lösningar inom maskin- och anläggningskonstruktionmjukvaror och inbyggda system samt teknisk dokumentation. Våra kunder är världsledande företag inom tillverkningsindustrin. Våra tjänster är inriktade på att förbättra konkurrenskraften för våra kunders produkter, tjänster och tekniska processer genom hela produktlivscykeln. Resultatet av Etteplans innovativa ingenjörskunnande syns i många industrilösningar och vardagsprodukter.

Etteplans omsättning uppgick till cirka 263 miljoner euro 2019. Bolaget har idag cirka 3 400 medarbetare i Finland, Sverige, Nederländerna, Tyskland, Polen och Kina. Etteplans aktie är noterad på Nasdaq Helsinki Oy under tickern ETTE. www.etteplan.com