Close

PiezoMotor outsourcar teknisk produktinformation till Etteplan

Pressmeddelanden - Published: 14.09.2018 - 09:26:27
Åter till Pressreleaser

-        Avtalet med Etteplan ger PiezoMotor möjlighet att fokusera på sin kärnverksamhet, tillväxt och minska risker inom R&D

PiezoMotor i Uppsala, världsledande leverantör av banbrytande mikromotorer, har tecknat ett 3-årigt exklusivt outsourcingavtal med ingenjörs- och teknikkonsultföretaget Etteplan om att lägga ut sin funktion för teknisk produktinformation till Etteplan.

-        Att låta Etteplan ansvara för denna del av vår verksamhet förenklar vår tillvaro och ger oss möjligheter att snabbare stärka vår marknadsposition, säger Johan Westermark, VD PiezoMotor AB.

I och med det ingångna samarbetet med Etteplan har man nu en innovativ partner med lokal närvaro och global kapacitet för att med minimal risk säkerställa kvalitet, produktion och publicering av företagets produktinformation, för olika ändamål från sälj och marknadsmaterial till service och support.

-        Avtalet innebär att PiezoMotor snabbt får tillgång till en komplett teknikinformationsavdelning och därmed tillgång till resurser, metoder och verktyg som ligger i utvecklingens framkant inom teknisk produktinformation, säger Mikael Vatn, Senior Vice President Central & Western Europe, Etteplan.

Med teknisk dokumentation avses olika bruksanvisningar, installationsmanualer och produkt- och reservdelskataloger för distributörer, användare och tekniker, som ska säkerställa att produkterna integreras, används och underhålls rätt och på ett säkert sätt. Etteplan är en föregångare inom utveckling av metoder och tjänster för teknisk dokumentation. 

För mer information kontakta:

Mikael Vatn
Senior Vice President, Central and Western Europe, Etteplan.
Tel. 0708-81 48 20

Johan Westermark
VD, PiezoMotor AB
Tel. 018-489 51 70

Kort om Etteplan

Etteplan erbjuder tekniktjänster, lösningar inom inbyggda system och IoT samt teknisk dokumentation till världens ledande företag inom tillverkningsindustrin. Våra tjänster är inriktade på att förbättra konkurrenskraften på våra kunders produkter och tekniska processer genom hela produktlivscykeln. Resultatet av Etteplans innovativa ingenjörskunnande syns i många industrilösningar och vardagsprodukter. 

Etteplan omsatte 215 miljoner (EUR) 2017. Bolaget har över 3000 medarbetare i Sverige, Finland, Nederländerna, Tyskland, Polen, Kina och USA. Etteplans aktie är noterad på Nasdaq Helsinki Oy under tickern ETTE. (www.etteplan.com)

Kort om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela världen verksamma inom bland annat diagnostik, halvledarindustri och avancerad optik.

Vid huvudkontoret i Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för utveckling och produktion. (www.piezomotor.com)