Close

Redsense Medical väljer Etteplan för fortsatt utveckling och industrialisering av medicinsk produkt

Pressmeddelanden - Published: 27.05.2020 - 09:45:00
Åter till Pressreleaser

Redsense Alarm Unit

 

Etteplan pressmeddelande 27 maj 2020, kl 8:45 CEST

Redsense Medical har valt Etteplan som betrodd utvecklingspartner i industrialiseringen av en slangklämma som används vid hemodialysbehandling. Projektet inkluderar industrialisering av en prototyp som tidigare utvecklats av Etteplan, för lansering på marknaden.

Redsense Medical och Etteplan har samarbetat i många år inom det medicintekniska området och med utveckling av medicinska produkter. Etteplan har tidigare bistått Redsense i utvecklingen av en apparat för upptäckt av blodförlust. Apparaten används för övervakning och larm vid blodläckage i samband med hemodialysbehandling.

Under 2017 utvecklade, producerade och levererade Etteplan en funktionell prototyp av en automatisk slangklämma till Redsense, att användas som en förlängning av larmenheten. När larmet går, stoppar slangklämman automatiskt läckaget. Prototypen har utvärderats på ett sjukhus i Kanada med positiva resultat. Redsense och Etteplan samarbetar nu för att industrialisera prototypen så att produkten kan lanseras på marknaden.

Huvudsyftet är att utveckla en enhet enligt MDR (Medical Device Regulation) redo för CE-märkning, produktion och försäljning, inklusive regulatorisk dokumentation. Projektet kommer att genomföras under Etteplans kvalitetsledningssystem som är certifierat enligt ISO-13485.

Projektet omfattar flera av Etteplans kompetensområden, som industridesign, mekanisk konstruktion, mjukvaruutveckling och elektronikdesign. Etteplan har lång erfarenhet av att utveckla medicinska apparater, från idé och konceptutveckling till produktion. Projektet kommer att genomföras på Etteplans kontor i Halmstad.

Kontakta oss för mer information:
Mårten Jansson, Regional Manager, Engineering Solutions, Etteplan, tel. +46 702 295 023
Outi Torniainen, SVP, Marketing and Communications, Etteplan, tel. +358 10 307 3302

Redsense i korthet
Redsense Medical är en koncern med verksamhet främst i Europa och USA. Företaget har utvecklat Redsense-systemet, en innovation som används för övervakning och larm vid blodläckage i samband med hemodialysbehandling. Redsense Medical löser ett av de allvarligaste återstående säkerhetsproblemen inom hemodialys – att snabbt upptäcka vennålsutdragning och kateterläckage för att minimera blodläckaget. Systemet består av en patenterad fiberoptisk sensor, utformad för antingen vennålen eller den centrala venkatetern, som är ansluten till en larmenhet. Från allra första början har utvecklingen av företagets teknik utgått från behoven och säkerhetskraven hos vårdgivare inom dialyssektorn.

Etteplan i korthet
Etteplans tjänster omfattar lösningar för maskin- och anläggningskonstruktionmjukvaror och inbyggda system samt teknisk dokumentation. Våra kunder är världsledande företag inom tillverkningsindustrin. Våra tjänster är inriktade på att förbättra konkurrenskraften för våra kunders produkter, tjänster och tekniska processer under hela produktens livscykel. Resultaten av Etteplans innovativa ingenjörskunnande kan ses i många industrilösningar och vardagsprodukter.

Under år 2019 omsatte Etteplan cirka 263 miljoner euro. I bolaget arbetar över 3 400 experter i Finland, Sverige, Nederländerna, Tyskland, Polen och Kina. Etteplans aktie är noterad på Nasdaq Helsinki Oy under tickern ETTE.www.etteplan.com