Close

Allgotech – Serieproducerad specialmaskin

Allgotech ville genom utvecklandet av specialmaskinen Hose Master förbättra arbetsmiljön och säkerheten för brandmän vid tvätt, trycktestning och torkning av brandslang.

Referens
Kompetensområde

En revolutionerande uppfinning

Allgotech ville genom utvecklandet av specialmaskinen Hose Master förbättra arbetsmiljön och säkerheten för brandmän vid tvätt, trycktestning och torkning av brandslang. Detta ledde till en revolutionerande uppfinning som även resulterade i ett mer tids- och vatteneffektivt arbetssätt. Arbetet sker nu tre gånger snabbare och sparar över 100 liter vatten per slang.

Komplett utvecklingsavdelning

Etteplan fungerade som Allgotechs kompletta utvecklingsavdelning, från koncept och hela vägen till serieproduktion, och bistod med kompetenser inom projektledning, mekanik, elektronik/el, mjukvara och CE-märkning.

Serieproducerad specialmaskin

Hose Master är nu en serieproducerad specialmaskin som säljs till flertalet europeiska länder. Maskinen har bland annat underlättat det enorma efterarbete som de senaste årens omfattande skogsbränder har lämnat efter sig när hundratals mil brandslang ska tas om hand.

”Etteplan har fungerat som Allgotechs utvecklingspartner och hjälpt oss med allt i från konceptuell utveckling, styrsystem, tillverkningsunderlag, system för revisionshantering, regulatorik etc. 

Som VD för ett utvecklingsbolag som Allgotech har en av de största utmaningarna varit att balansera produktens utveckling med den målbild som marknaden väntar sig när det kommer till funktion och pris. Etteplan har som utvecklingspartner bidragit med ovärderlig kunskap och erfarenhet för att göra vår produkt både lönsam och praktiskt genomförbar. 

Samarbetet har kännetecknats av konstruktiv problemlösning och vetskapen att oavsett vilken utmaning som dyker upp så har vi resurserna att hantera det tillsammans. Resultatet är maskin i serietillverkning som idag säljs i flera europeiska länder. Vi ser nu fram emot ett långsiktigt samarbete för att utveckla och förbättra vår maskin samt utveckla och realisera nya idéer.” säger Erik Ahlén, VD, Allgotech AB.

Mer att läsa

Etteplan deltar i utvecklingen av miljöteknik för Valmet

Valmet är den ledande globala utvecklaren och leverantören av teknik, automation och tjänster till massa-, pappers- och energiindustrin. I 50 år har Valmet tillhandahållit lösningar för minskning av SOx-utsläpp. I dag är Valmet också kända för sina tillförlitliga marina automatiseringslösningar och sina innovativa lösningar för rökgasrening. Deras mål är att göra fartygen grönare, mer effektiva och mer lönsamma.

Riskbedömningsverktyg höjde maskinsäkerheten till ny nivå på Metsä Board

Metsä Board är specialiserade på miljövänlig nyfiberkartong vars produkter främst används i livsmedels- och konsumentförpackningar. Företaget har länge satsat på cirkulära lösningar för att tillgodose kraven som ställs på kundernas framtida förpackningar, till exempel spårbarhet av förnybara råmaterial och återvinningsbarhet. Metsä Board är en del av Metsä Group och har totalt åtta kartongbruk, varav sju ligger i Finland och ett i Sverige.

Kundcase Hybridtillverkning: Rosendahl Nextrom

AMO-teamet hos Etteplan arbetar hårt för att visa våra kunder hur man drar största nytta av additiv tillverkning, samtidigt som vi alltid försöker hitta den bästa tillverkningsmetoden för varje design. Detta kundcase är ett bra exempel på hur ”hybridtillverkning”, dvs. en kombination av additiva och traditionella tillverkningstekniker, kan användas för effektiv produktion av en mycket krävande produkt.

En dentalrobot skapas för den digitala eran

Rayo 3DToothfill syftar till att förbättra livslängden för miljarder människor med prisvärd och högkvalitativ tandhälsa. Deras lösning ger de bästa resultaten med jämförbara kostnader för tandläkaren och för patienterna. För att se till att deras lösning är användbar i olika omgivningar är den enkel och lätt att använda. Det är därför de tar sömlös integration med befintlig utrustning på allvar.