Close

Allgotech – Serieproducerad specialmaskin

Allgotech ville genom utvecklandet av specialmaskinen Hose Master förbättra arbetsmiljön och säkerheten för brandmän vid tvätt, trycktestning och torkning av brandslang.

Referens
Kompetensområde

En revolutionerande uppfinning

Allgotech ville genom utvecklandet av specialmaskinen Hose Master förbättra arbetsmiljön och säkerheten för brandmän vid tvätt, trycktestning och torkning av brandslang. Detta ledde till en revolutionerande uppfinning som även resulterade i ett mer tids- och vatteneffektivt arbetssätt. Arbetet sker nu tre gånger snabbare och sparar över 100 liter vatten per slang.

Komplett utvecklingsavdelning

Etteplan fungerade som Allgotechs kompletta utvecklingsavdelning, från koncept och hela vägen till serieproduktion, och bistod med kompetenser inom projektledning, mekanik, elektronik/el, mjukvara och CE-märkning.

Serieproducerad specialmaskin

Hose Master är nu en serieproducerad specialmaskin som säljs till flertalet europeiska länder. Maskinen har bland annat underlättat det enorma efterarbete som de senaste årens omfattande skogsbränder har lämnat efter sig när hundratals mil brandslang ska tas om hand.

”Etteplan har fungerat som Allgotechs utvecklingspartner och hjälpt oss med allt i från konceptuell utveckling, styrsystem, tillverkningsunderlag, system för revisionshantering, regulatorik etc. 

Som VD för ett utvecklingsbolag som Allgotech har en av de största utmaningarna varit att balansera produktens utveckling med den målbild som marknaden väntar sig när det kommer till funktion och pris. Etteplan har som utvecklingspartner bidragit med ovärderlig kunskap och erfarenhet för att göra vår produkt både lönsam och praktiskt genomförbar. 

Samarbetet har kännetecknats av konstruktiv problemlösning och vetskapen att oavsett vilken utmaning som dyker upp så har vi resurserna att hantera det tillsammans. Resultatet är maskin i serietillverkning som idag säljs i flera europeiska länder. Vi ser nu fram emot ett långsiktigt samarbete för att utveckla och förbättra vår maskin samt utveckla och realisera nya idéer.” säger Erik Ahlén, VD, Allgotech AB.

Mer att läsa

Samarbete mellan VTT och Etteplan banar väg för finsk innovation inom medicinteknik

VTT är en av Europas ledande organisationer inom vetenskap och teknik. Organisationen ägs av finska staten och främjar utnyttjandet och kommersialiseringen av forskning och teknik inom affärsliv och samhälle. Med vetenskapliga och tekniska medel förvandlar VTT stora globala utmaningar till hållbar tillväxt för företag och samhälle. VTT sammanför människor, företag, vetenskap och teknik för att lösa vår tids största utmaningar.

Utveckling av autonoma smarta träförädlingslösningar med ANDRITZ

ANDRITZ är en globalt ledande leverantör av anläggningar, utrustning och tjänster. De levererar till vattenkraftstationer, massa- och pappersindustrin samt metall- och stålindustrin. De tillhandahåller tjänster för separation av fasta/flytande ämnen i kommunal och industriell verksamhet samt för pelletering av djurfoder och biomassa. Andra viktiga affärssegment är automatiserings- och service-verksamhet. Den börsnoterade teknikkoncernen har sitt huvudkontor i Graz i Österrike och cirka 29 100 anställda. ANDRITZ har mer än 280 anläggningar i över 40 länder.

Valmet utvecklar grön teknik för att ersätta plast med nya fiberprodukter – Etteplan ingår i projektteamet

Valmet är en ledande global utvecklare och leverantör av processteknik, automation och tjänster till massa-, pappers- och energiindustrin. Med sina system och lösningar för automatisering och flödeskontroll kan Valmet betjäna en ännu bredare bas av processindustrier. Valmet har en industrihistoria som sträcker sig mer än 220 år tillbaka i tiden och en stark meritlista som omfattar ständiga förbättringar och förnyelse. Under 2022 nåddes en ny milstolpe då Neles, ett företag specialiserat på flödeskontroll, gick samman med Valmet.

Etteplan hjälper Normet med CFD som en del av en kontinuerlig tjänst inom konstruktion och utveckling

Normet är ett snabbväxande och innovativt företag som har som mål att leda omvandlingen till en mer digital och hållbar framtid. Företaget har skaffat sig processexpertis inom underjordisk gruvdrift och tunnelbyggande genom fler än tusen projekt världen över. Normet har över 50 års erfarenhet inom branschen, fler än 13 000 levererade maskiner och över 1 400 yrkespersoner inom företaget.

Etteplan deltar i utvecklingen av miljöteknik för Valmet

Valmet är den ledande globala utvecklaren och leverantören av teknik, automation och tjänster till massa-, pappers- och energiindustrin. I 50 år har Valmet tillhandahållit lösningar för minskning av SOx-utsläpp. I dag är Valmet också kända för sina tillförlitliga marina automatiseringslösningar och sina innovativa lösningar för rökgasrening. Deras mål är att göra fartygen grönare, mer effektiva och mer lönsamma.

Riskbedömningsverktyg höjde maskinsäkerheten till ny nivå på Metsä Board

Metsä Board är specialiserade på miljövänlig nyfiberkartong vars produkter främst används i livsmedels- och konsumentförpackningar. Företaget har länge satsat på cirkulära lösningar för att tillgodose kraven som ställs på kundernas framtida förpackningar, till exempel spårbarhet av förnybara råmaterial och återvinningsbarhet. Metsä Board är en del av Metsä Group och har totalt åtta kartongbruk, varav sju ligger i Finland och ett i Sverige.