Close

Danfoss Drives (Vacon)

När företagets ambition är att tillverka världens bästa frekvensomriktare måste också produktinformationen hålla högsta kvalitet. Vacon (numera Danfoss Drives) beslutade sig för att lägga ut sin tekniska dokumentation på Etteplan för att dra nytta av de nya verktygen HyperSTE och HyperDoc. Danfoss Drives kunder är mycket nöjda med resultaten.

Nytt system gav nöjda kunder

 

Alla vet hur det känns att bläddra igenom en bruksanvisning utan att förstå någonting.

Kundlöftet från Danfoss Drives, världens näst största tillverkare av frekvensomriktare, är att tillverka världens bästa frekvensomriktare. Men det räcker inte att produkterna är bra om ingen kan använda dem på ett säkert sätt. Säkerhetsmanualerna och bruksanvisningarna måste hålla lika hög kvalitet och vara tydliga och lättförståeliga på alla språk.

Sökes: branschens bästa partner

 

Vacon (numera Danfoss Drives) ville lägga ut sin tekniska dokumentation på en partner med världsledande expertkompetens.

”Vi letade efter en partner som skulle kunna höja vår dokumentation till en ny nivå. Vi saknade själva de resurser och den expertis som krävdes för att genomföra utvecklingsprojektet”, förklarar Pasi Savola, chef för teknisk kommunikation på Danfoss Drives.

Valet föll på Etteplan.

”Redan vid vårt första möte visade Etteplan sig vara den partner vi sökte. De gav oss ett eget specialistteam och vi började bygga upp en strukturerad dokumentation med hjälp av HyperSTE och HyperDoc.”

Pasi Savola, Director, Head of Technical Communication at Danfoss Drives

Målet är återanvändbarhet

 

Övergången till strukturerad dokumentation innebar att informationen i manualerna delades upp i digitala moduler som enkelt och snabbt kan kombineras för att skapa nya helheter.

Textinnehållet standardiserades och harmoniserades med hjälp av STE och en särskild programvara. Ett annat verktyg, HyperDoc, används för att hantera innehållsmodulerna och relaterade processer.

”Systemet sköter layouten så att skribenterna och översättarna kan fokusera på innehållet. En annan fördel är att uppdateringar bara behöver göras en gång på ett och samma ställe. Tidigare fick vi göra layouten och uppdatera dokumenten manuellt. Allt material som gick att återanvända infördes också manuellt, förutsatt att skribenten kom ihåg att göra det. Det ökade förstås risken för fel och gjorde dokumentationen mindre sammanhängande”, förklarar Savola.

I strukturerad dokumentation kan innehållsmodulerna återanvändas upp till 80 procent, så det går nu betydligt enklare och snabbare att skapa nya manualer eller broschyrer.” 

 

 

Bara positiv feedback

 

När rutinerna etablerats lät resultaten inte vänta på sig. De största besparingarna kom sig av förenklad teknisk dokumentation och möjligheten att återanvända innehåll.

”De nya metoderna har gett upp till 70 procents besparingar på översättning av större dokument”, säger Savola.

Men Savola påpekar att det är kundernas åsikter som avgör hur väl man lyckats med utvecklingsarbetet.

”Vi har enbart fått positiv feedback av kunderna sedan vi införde systemet. Den negativa feedbacken har praktiskt taget upphört. Det vittnar om att innehållet blivit lättare att förstå och antalet fel har minskat.”

Samarbetet med Etteplan har enligt Savola uppfyllt alla önskemål som framfördes under det första mötet. Savola har över 16 års erfarenhet av branschen och vet att samförstånd kring professionella frågor mellan globala aktörer inte alltid är någon självklarhet.

”Att lyssna på kunderna är en del av Etteplans företagskultur. Vi uppskattar även att vår partner vågar framföra sina synpunkter och föreslå alternativ om de upptäcker utvecklingsbehov i vår verksamhet”, sammanfattar han. 

Mer att läsa

Utveckling av autonoma smarta träförädlingslösningar med ANDRITZ

ANDRITZ är en globalt ledande leverantör av anläggningar, utrustning och tjänster. De levererar till vattenkraftstationer, massa- och pappersindustrin samt metall- och stålindustrin. De tillhandahåller tjänster för separation av fasta/flytande ämnen i kommunal och industriell verksamhet samt för pelletering av djurfoder och biomassa. Andra viktiga affärssegment är automatiserings- och service-verksamhet. Den börsnoterade teknikkoncernen har sitt huvudkontor i Graz i Österrike och cirka 29 100 anställda. ANDRITZ har mer än 280 anläggningar i över 40 länder.

För en översättning på 100 000 ord räcker det med ett ord

VMI:s huvudkontor i Epe i Nederländerna sysselsätter cirka 900 personer. Tack vare erfarna och mycket kompetenta medarbetare och en ambitiös och handlingskraftig ledningsgrupp är VMI känt som en respekterad marknadsledare och leverantör av innovativa maskiner som ständigt utvecklas och förbättras.

Etteplan deltar i utvecklingen av miljöteknik för Valmet

Valmet är den ledande globala utvecklaren och leverantören av teknik, automation och tjänster till massa-, pappers- och energiindustrin. I 50 år har Valmet tillhandahållit lösningar för minskning av SOx-utsläpp. I dag är Valmet också kända för sina tillförlitliga marina automatiseringslösningar och sina innovativa lösningar för rökgasrening. Deras mål är att göra fartygen grönare, mer effektiva och mer lönsamma.