Close

Digital tvilling skapar konkurrensfördelar för Sleipner

Sleipner Finland tillverkar och marknadsför innovativa och säkra system för transport av bandburna maskiner. Företagets kunder finns inom gruv- och anläggningsindustrin. Sleipners produkter ger kunderna stora besparingar i form av ökad produktivitet och lägre underhållskostnader samt bränsleförbrukning. Samtidigt minskar koldioxidutsläppen under transporten med hela 85 procent.

 

Referens
Kompetensområde

Sleipner Finland säljer och marknadsför sina produkter världen över via återförsäljare. På senare år har företaget satsat stort på eftermarknaden genom att utveckla en digital plattform med alla eftermarknadstjänster i en och samma portal. Sleipners digitala eftermarknadstjänster bygger på digitala tvillingar av företagets produkter.

 

Digital tvilling för en digital eftermarknad  

 

Eftermarknadsenheten ansvarar bland annat för utbildningar som säkerställer och upprätthåller användarnas och återförsäljarnas kunskaper, för att garantera att slutkunderna får maximal nytta av produkten och kan använda den på ett säkert sätt. På Sleipner genomförs produktutbildningarna fortsättningsvis med en digital tvilling, det vill säga en simulerad modell utvecklad av Etteplan och Mevea Oy, ett företag specialiserat på simuleringsprogram.

 

”Att Etteplan hade haft en stor roll i produktens mekanikkonstruktion underlättade projektet med den digitala tvillingen enormt.  Vi behövde aldrig lägga tid på att förklara hur produkten fungerar.”

 

Tomi Korhonen, Managing Director, Sleipner Finland Ltd.

Cirka 80 procent av utbildningarna kan nu göras digitalt

 

Modellen är en simulering av en grävmaskinstransport med Sleipners system. Både grävmaskinen och transportsystemet i modellen är helt identiska med deras fysiska motsvarigheter vad gäller egenskaper och prestanda. Även den naturliga miljön runt omkring grävmaskinen ingår i modellen för att göra upplevelsen mer realistisk.

”Den digitala tvillingen minskar logistik- och utbildningskostnaderna avsevärt och påskyndar driftsättningen av maskinen. Den största fördelen är att maskinens tillgänglighet ökar när den inte längre behöver tas ur drift vid utbildningar. Det har betydande kostnadseffekter, för en grävmaskin på 400 ton kan lasta 26 400 ton under ett 12 timmars skift”, berättar Tomi Korhonen, VD Sleipner Finland.

 

Nöjdare kunder och ett sätt att sticka ut på marknaden

 

Före den digitala tvillingen genomfördes utbildningarna med maskiner som användes i kundens produktion, vilket tillfälligt sänkte deras nyttjandegrad och minskade produktiviteten. Därför erbjuder Sleipners digitala tvilling betydande fördelar för kunderna. Den har gjort driftsättningen av Sleipners transportplattformar snabbare: utbildningen genomförs nu på bara en dag med simulator och praktiska övningar, att jämföra med de tre dagar utbildningen tidigare tog i anspråk. Även kostnadsbesparingarna är betydande.

 

Digital tvilling i portföljstorlek

 

Den digitala tvillingen öppnar upp nya möjligheter för Sleipners försäljning och marknadsföring. ”Vi ser en stor potential i att marknadsföra våra produkter med den digitala tvillingen i framtiden. Vi kan demonstrera våra produkter var som helst, även på platser där våra riktiga produkter aldrig skulle få plats, till exempel i ett konferensrum. Det är en stor miljövinst.  Det har blivit en viktig aspekt för alla företag som tillverkar stora och tunga industrimaskiner.”

Sleipner Finland har även planer på att utnyttja den digitala tvillingen i sin produktutveckling. Det är också möjligt att tvillingen i framtiden blir en del av Sleipners produkt- och supporterbjudande, så att varje produkt levereras med en digital tvilling som Sleipner upprätthåller.

 

Kombinerar ledande ingenjörskunskap och simuleringsteknik

 

”Etteplans expertis inom mekanik- och hydraulikkonstruktion, 3D-modellering och teknisk dokumentation, kombinerad med Meveas avancerade simuleringsprogram, har garanterat att den digitala tvillingen lever upp till alla våra krav. Vi är mycket nöjda med såväl tjänsterna som båda partnerföretagens förslag på lösning och dess potential att utveckla vår verksamhet”, berömmer Korhonen.

Mer att läsa

Etteplan deltar i utvecklingen av miljöteknik för Valmet

Valmet är den ledande globala utvecklaren och leverantören av teknik, automation och tjänster till massa-, pappers- och energiindustrin. I 50 år har Valmet tillhandahållit lösningar för minskning av SOx-utsläpp. I dag är Valmet också kända för sina tillförlitliga marina automatiseringslösningar och sina innovativa lösningar för rökgasrening. Deras mål är att göra fartygen grönare, mer effektiva och mer lönsamma.

Riskbedömningsverktyg höjde maskinsäkerheten till ny nivå på Metsä Board

Metsä Board är specialiserade på miljövänlig nyfiberkartong vars produkter främst används i livsmedels- och konsumentförpackningar. Företaget har länge satsat på cirkulära lösningar för att tillgodose kraven som ställs på kundernas framtida förpackningar, till exempel spårbarhet av förnybara råmaterial och återvinningsbarhet. Metsä Board är en del av Metsä Group och har totalt åtta kartongbruk, varav sju ligger i Finland och ett i Sverige.

Kundcase Hybridtillverkning: Rosendahl Nextrom

AMO-teamet hos Etteplan arbetar hårt för att visa våra kunder hur man drar största nytta av additiv tillverkning, samtidigt som vi alltid försöker hitta den bästa tillverkningsmetoden för varje design. Detta kundcase är ett bra exempel på hur ”hybridtillverkning”, dvs. en kombination av additiva och traditionella tillverkningstekniker, kan användas för effektiv produktion av en mycket krävande produkt.

En dentalrobot skapas för den digitala eran

Rayo 3DToothfill syftar till att förbättra livslängden för miljarder människor med prisvärd och högkvalitativ tandhälsa. Deras lösning ger de bästa resultaten med jämförbara kostnader för tandläkaren och för patienterna. För att se till att deras lösning är användbar i olika omgivningar är den enkel och lätt att använda. Det är därför de tar sömlös integration med befintlig utrustning på allvar.

 

Kontakta oss
Jan Berneryd
Jan Berneryd
Sales Director