Close

Digital tvilling skapar konkurrensfördelar för Sleipner

Sleipner Finland tillverkar och marknadsför innovativa och säkra system för transport av bandburna maskiner. Företagets kunder finns inom gruv- och anläggningsindustrin. Sleipners produkter ger kunderna stora besparingar i form av ökad produktivitet och lägre underhållskostnader samt bränsleförbrukning. Samtidigt minskar koldioxidutsläppen under transporten med hela 85 procent.

 

Referens
Kompetensområde

Sleipner Finland säljer och marknadsför sina produkter världen över via återförsäljare. På senare år har företaget satsat stort på eftermarknaden genom att utveckla en digital plattform med alla eftermarknadstjänster i en och samma portal. Sleipners digitala eftermarknadstjänster bygger på digitala tvillingar av företagets produkter.

 

Digital tvilling för en digital eftermarknad  

 

Eftermarknadsenheten ansvarar bland annat för utbildningar som säkerställer och upprätthåller användarnas och återförsäljarnas kunskaper, för att garantera att slutkunderna får maximal nytta av produkten och kan använda den på ett säkert sätt. På Sleipner genomförs produktutbildningarna fortsättningsvis med en digital tvilling, det vill säga en simulerad modell utvecklad av Etteplan och Mevea Oy, ett företag specialiserat på simuleringsprogram.

 

”Att Etteplan hade haft en stor roll i produktens mekanikkonstruktion underlättade projektet med den digitala tvillingen enormt.  Vi behövde aldrig lägga tid på att förklara hur produkten fungerar.”

 

Tomi Korhonen, Managing Director, Sleipner Finland Ltd.

Cirka 80 procent av utbildningarna kan nu göras digitalt

 

Modellen är en simulering av en grävmaskinstransport med Sleipners system. Både grävmaskinen och transportsystemet i modellen är helt identiska med deras fysiska motsvarigheter vad gäller egenskaper och prestanda. Även den naturliga miljön runt omkring grävmaskinen ingår i modellen för att göra upplevelsen mer realistisk.

”Den digitala tvillingen minskar logistik- och utbildningskostnaderna avsevärt och påskyndar driftsättningen av maskinen. Den största fördelen är att maskinens tillgänglighet ökar när den inte längre behöver tas ur drift vid utbildningar. Det har betydande kostnadseffekter, för en grävmaskin på 400 ton kan lasta 26 400 ton under ett 12 timmars skift”, berättar Tomi Korhonen, VD Sleipner Finland.

 

Nöjdare kunder och ett sätt att sticka ut på marknaden

 

Före den digitala tvillingen genomfördes utbildningarna med maskiner som användes i kundens produktion, vilket tillfälligt sänkte deras nyttjandegrad och minskade produktiviteten. Därför erbjuder Sleipners digitala tvilling betydande fördelar för kunderna. Den har gjort driftsättningen av Sleipners transportplattformar snabbare: utbildningen genomförs nu på bara en dag med simulator och praktiska övningar, att jämföra med de tre dagar utbildningen tidigare tog i anspråk. Även kostnadsbesparingarna är betydande.

 

Digital tvilling i portföljstorlek

 

Den digitala tvillingen öppnar upp nya möjligheter för Sleipners försäljning och marknadsföring. ”Vi ser en stor potential i att marknadsföra våra produkter med den digitala tvillingen i framtiden. Vi kan demonstrera våra produkter var som helst, även på platser där våra riktiga produkter aldrig skulle få plats, till exempel i ett konferensrum. Det är en stor miljövinst.  Det har blivit en viktig aspekt för alla företag som tillverkar stora och tunga industrimaskiner.”

Sleipner Finland har även planer på att utnyttja den digitala tvillingen i sin produktutveckling. Det är också möjligt att tvillingen i framtiden blir en del av Sleipners produkt- och supporterbjudande, så att varje produkt levereras med en digital tvilling som Sleipner upprätthåller.

 

Kombinerar ledande ingenjörskunskap och simuleringsteknik

 

”Etteplans expertis inom mekanik- och hydraulikkonstruktion, 3D-modellering och teknisk dokumentation, kombinerad med Meveas avancerade simuleringsprogram, har garanterat att den digitala tvillingen lever upp till alla våra krav. Vi är mycket nöjda med såväl tjänsterna som båda partnerföretagens förslag på lösning och dess potential att utveckla vår verksamhet”, berömmer Korhonen.

Mer att läsa

Samarbete mellan VTT och Etteplan banar väg för finsk innovation inom medicinteknik

VTT är en av Europas ledande organisationer inom vetenskap och teknik. Organisationen ägs av finska staten och främjar utnyttjandet och kommersialiseringen av forskning och teknik inom affärsliv och samhälle. Med vetenskapliga och tekniska medel förvandlar VTT stora globala utmaningar till hållbar tillväxt för företag och samhälle. VTT sammanför människor, företag, vetenskap och teknik för att lösa vår tids största utmaningar.

Utveckling av autonoma smarta träförädlingslösningar med ANDRITZ

ANDRITZ är en globalt ledande leverantör av anläggningar, utrustning och tjänster. De levererar till vattenkraftstationer, massa- och pappersindustrin samt metall- och stålindustrin. De tillhandahåller tjänster för separation av fasta/flytande ämnen i kommunal och industriell verksamhet samt för pelletering av djurfoder och biomassa. Andra viktiga affärssegment är automatiserings- och service-verksamhet. Den börsnoterade teknikkoncernen har sitt huvudkontor i Graz i Österrike och cirka 29 100 anställda. ANDRITZ har mer än 280 anläggningar i över 40 länder.

Valmet utvecklar grön teknik för att ersätta plast med nya fiberprodukter – Etteplan ingår i projektteamet

Valmet är en ledande global utvecklare och leverantör av processteknik, automation och tjänster till massa-, pappers- och energiindustrin. Med sina system och lösningar för automatisering och flödeskontroll kan Valmet betjäna en ännu bredare bas av processindustrier. Valmet har en industrihistoria som sträcker sig mer än 220 år tillbaka i tiden och en stark meritlista som omfattar ständiga förbättringar och förnyelse. Under 2022 nåddes en ny milstolpe då Neles, ett företag specialiserat på flödeskontroll, gick samman med Valmet.

Etteplan hjälper Normet med CFD som en del av en kontinuerlig tjänst inom konstruktion och utveckling

Normet är ett snabbväxande och innovativt företag som har som mål att leda omvandlingen till en mer digital och hållbar framtid. Företaget har skaffat sig processexpertis inom underjordisk gruvdrift och tunnelbyggande genom fler än tusen projekt världen över. Normet har över 50 års erfarenhet inom branschen, fler än 13 000 levererade maskiner och över 1 400 yrkespersoner inom företaget.

Etteplan deltar i utvecklingen av miljöteknik för Valmet

Valmet är den ledande globala utvecklaren och leverantören av teknik, automation och tjänster till massa-, pappers- och energiindustrin. I 50 år har Valmet tillhandahållit lösningar för minskning av SOx-utsläpp. I dag är Valmet också kända för sina tillförlitliga marina automatiseringslösningar och sina innovativa lösningar för rökgasrening. Deras mål är att göra fartygen grönare, mer effektiva och mer lönsamma.

Riskbedömningsverktyg höjde maskinsäkerheten till ny nivå på Metsä Board

Metsä Board är specialiserade på miljövänlig nyfiberkartong vars produkter främst används i livsmedels- och konsumentförpackningar. Företaget har länge satsat på cirkulära lösningar för att tillgodose kraven som ställs på kundernas framtida förpackningar, till exempel spårbarhet av förnybara råmaterial och återvinningsbarhet. Metsä Board är en del av Metsä Group och har totalt åtta kartongbruk, varav sju ligger i Finland och ett i Sverige.

Kontakta oss
Jan Berneryd
Jan Berneryd
Sales Director