Close

Ebusco samarbetar med Etteplan för att lägga grunden för teknisk innehålls-hantering

Ebusco arbetar med utveckling, produktion och marknadsföring av helelektriska stads- och långfärdsbussar och tillhörande ekosystem. Det är ursprungligen ett nederländskt företag med huvudkontor i Deurne. För närvarande finns det över 350 Ebusco-bussar i storstäder som Amsterdam, Frankfurt och München.

Referens

Göra kollektivtrafiken utsläppsfri

Den allra första e-bussen från den nederländska tillverkaren togs i drift i Helsingfors, Finland. Idag är Ebusco verksamt i sju länder och är börsnoterat. Ebusco och Etteplan är båda finska företag men har mer gemensamt än så. ”Med Etteplan lägger vi en grund för Ebuscos framtida tekniska content management.”

”Användning av elbussar kommer att öka kraftigt i Europa de kommande åren, men det är fortfarande långt kvar till en helt utsläppsfri vagnpark”, förklarar Maurice van Eck, Manager Aftersales på Ebusco. ”År 2030 förväntas över en tredjedel av de cirka 200 000 bussar som används i den europeiska kollektivtrafiken vara utsläppsfria. Andelen elbussar i Nederländerna är tjugo procent, den högsta andelen i Europa. De flesta andra länder har ännu inte nått en andel på fem procent. 

Ökningen av elbussar världen över har bara börjat. Vår färdplan är därför tydlig: utöka produktionskapaciteten för att få ut det mesta av den ökande globala efterfrågan på e-bussar. Vi vill göra den utsläppsfria kollektivtrafiken till den nya normen.”

Inte bara "en broschyr som följer med”

Alla bussar måste åtföljas av handböcker: en handbok för föraren, en handbok för reparations-procedurer och en handbok med instruktioner för bärgningstjänster. Men tillverkare glömmer ofta bort att skapa och leverera innehåll. Teknisk dokumentation är oftast inte högsta prioritet, i synnerhet i den explosiva tillväxtfas som Ebusco befinner sig i. 

Vi tar vid behov hjälp av extern expertis för att komplettera vår vision och filosofi och för att ha tillräcklig kapacitet att utveckla alla handböcker. Etteplan förstår bättre än något annat företag att det inte bara handlar om "en broschyr som följer med”. Vi tillverkar en högspänningsprodukt, och därför har vi ett stort ansvar när det gäller säkerhet.”


”Etteplan har ett stabilt CMS som vi kan bygga vidare på. Vi kan vända oss till Etteplan med våra olika behov. De har vad som krävs för att ta vår informationshantering till nästa nivå. De är en professionell partner som kan växa med oss, både vad gäller människor och kompetens. Med Etteplan lägger Ebusco en professionell grund för framtidens content management.”

Ändrat tänkesätt

”Organisation av teknisk dokumentation handlar om ett ändrat tankesätt, precis som elektrifiering av transport handlar om det”, förklarar Bram Berden, Area Manager Technical Documentation Services på Etteplan. ”Det är ofta fortfarande en fragmenterad process, kräver mycket manuellt arbete och är långt ifrån papperslöst. 

Vi är övertygade om att man kan minska den tid som krävs för informationsinsamling med 25 till 30 procent och uppnå betydande besparingar. En bra handbok bidrar till hög kundnöjdhet. Därför bör handboken vara en integrerad del av produktens livscykel och bör integreras i produktionsprocessen. Att hjälpa Ebusco att skifta till en smartare metod för organisering av sin tekniska dokumentation är ett sätt för Etteplan att bidra till Ebuscos framgång.”
 

Mer att läsa

Utveckling av autonoma smarta träförädlingslösningar med ANDRITZ

ANDRITZ är en globalt ledande leverantör av anläggningar, utrustning och tjänster. De levererar till vattenkraftstationer, massa- och pappersindustrin samt metall- och stålindustrin. De tillhandahåller tjänster för separation av fasta/flytande ämnen i kommunal och industriell verksamhet samt för pelletering av djurfoder och biomassa. Andra viktiga affärssegment är automatiserings- och service-verksamhet. Den börsnoterade teknikkoncernen har sitt huvudkontor i Graz i Österrike och cirka 29 100 anställda. ANDRITZ har mer än 280 anläggningar i över 40 länder.