Close

Etteplan hjälper Normet med CFD som en del av en kontinuerlig tjänst inom konstruktion och utveckling

Normet är ett snabbväxande och innovativt företag som har som mål att leda omvandlingen till en mer digital och hållbar framtid. Företaget har skaffat sig processexpertis inom underjordisk gruvdrift och tunnelbyggande genom fler än tusen projekt världen över. Normet har över 50 års erfarenhet inom branschen, fler än 13 000 levererade maskiner och över 1 400 yrkespersoner inom företaget. Normets mission är att leda omvandlingen av underjordisk gruvdrift och underjordiskt tunnellbyggande så att de blir digitala och hållbara.

Referens
Kompetensområde

Normet och Etteplan har varit samarbetspartners de senaste 20 åren. Samarbetet har bland annat gällt Etteplans mångsidiga tjänster för engineering och teknisk dokumentation, såsom maskin- och utrustningsmekanik, elkonstruktion och tekniska beräkningar. Företagen upptäckte nyligen en ny samarbetsmöjlighet vad gäller värmehanteringen hos Normets gruvmaskin.

Utmaningen i fråga handlade om motorns turbo som kunde leda till att motorns oljepump och elektronik överhettades. Maskinen är utformad för tuff användning och risken för överhettning är hög, särskilt i haverisituationer. Inne i gruvorna där maskinen arbetar ligger temperaturerna och luftfuktigheten på höga nivåer. Av den anledningen bör komponenterna skärmas av och placeras på ett lämpligt sätt.

På Normet var man positivt överraskade när man fick veta att Etteplan har kunskapen och resurserna för att tillhandahålla en lösning för detta.

"I takt med att maskintillverkare som Normet rör sig mot helt eldrivna arbetsmaskiner och utrustning, kommer frågor gällande hållbarhet och produktlivscykel, som värmehantering, att bli ännu viktigare", förklarar Jarno Jukola, Etteplans Manager of Service Solutions på Etteplan, Key Account Manager för Normet.

CFD (Computational Thermo and Fluid Dynamics) är lösningen

Etteplans lösning var att konstruera en säkerhetskåpa för oljepumpen som gjorde att oljeflödet blockerades utan att luftflödet och motorkylningen påverkades. För att minska risken för överhettning och oljeläckage placerade man skyddsplåtar i maskinrummet. Dessa plåtar förhindrar oljeutsläpp till den heta motorn och turbodelarna i händelse av en explosion.

Etteplan implementerade CFD (beräkningsströmsdynamik) för att studera luft- och oljedroppsflödet under motorhuven när metallplattorna placeras runt oljepumpen. Efter att ha studerat plattornas effekt på luftflöde, kylning och propellerprestanda ledde slutsatserna man drog till att maskinrumslayouten kunde optimeras.

"CFD-projektet var en intressant fallstudie gällande den senaste motorutsläppstekniken och värmeöverföringen i begränsade utrymmen. Projektet hjälpte oss att identifiera de områden i motorrummet där vissa åtgärder behövdes vidtas för att värmebelastningen ska minska, särskilt vid systemhaveri. Åtgärderna som vidtagits har lett till att värmeeffekten har minimerats. För oss var detta det första CFD-projektet som involverade kraftenheter, men definitivt inte det sista", förklarar Pekka Holopainen, Director of Engineering and Project Management på Normet.  

Lösningen förbättrar maskinsäkerheten och förlänger motorns livslängd utan att man behöver kompromissa med prestandan

ormet erhöll komplicerade simuleringar som en tjänst, vilket garanterar säker drift för maskinen under tuffa förhållanden. Lösningen gör att motorns livslängd förlängs och gör maskinen säkrare för slutkunden, utan att man behöver kompromissa med prestandan. I takt med att kvaliteten på produkten förbättras minskar även risken för att Normets rykte ska ta skada.

"Etteplan har tillhandahållit expertis inom olika teknikområden och har därmed spelat en viktig roll i Normets nya produktutvecklingsprojekt. Långsiktigt samarbete har hjälpt oss att identifiera de mest lämpliga talangerna för det aktuella arbetet", avslutar Holopainen.

Mer att läsa

EHTA Test Factory: Omvandlar biprodukter till biobränsle

Tammerfors universitet är ett av de mest mångvetenskapliga universiteten i Finland. Det sammanför forskning och utbildning inom teknik, hälsa och samhälle. Universitetet är känt för sin spetskompetens inom undervisning och forskning, och samarbetar med hundratals universitet och organisationer över hela världen. Dess community består av 21 000 studenter och över 4 000 anställda från mer än 80 länder.

Etteplan hjälpte till att skala Q Powers produktionskapacitet

Q Power är ett innovativt finskt företag som specialiserar sig på power-to-x-leveranser, som erbjuder kostnadseffektiva och högeffektiva teknologier för att producera syntetiska bränslen för att ersätta fossila bränslen. Q Powers patenterade teknologier är designade för att göra det möjligt för företag att gå över till ett fossilfritt och självförsörjande energisystem, samtidigt som de minskar sina CO2-utsläpp. Med ett mål att tillhandahålla 500 MW produktionskapacitet för förnybara syntetiska bränslen årligen i slutet av decenniet, kämpar Q Power mot klimatförändringarna.

Active alignment och limning av CMOS-sensor och lins för Adimecs högprestandakameror

Adimec, en ledande leverantör av tillförlitliga och högpresterande industriella kamerasystem, tillhandahåller skarpa, tydliga bilder för maskinseende, global säkerhet och sjuk-vårdstillämpningar. Att uppnå hög noggrannhet vid inriktning och limning av CMOS-sensorer till linssystem är avgörande för att säkerställa optimal bildkvalitet. För att lyckas med detta tog Adimec hjälp av Etteplan. Genom att kombinera aktiv inriktning med limningsmetoder kan Adimec erbjuda mätkameror med överlägsen upplösning och except-ionell prestanda.

Samarbete mellan VTT och Etteplan banar väg för finsk innovation inom medicinteknik

VTT är en av Europas ledande organisationer inom vetenskap och teknik. Organisationen ägs av finska staten och främjar utnyttjandet och kommersialiseringen av forskning och teknik inom affärsliv och samhälle. Med vetenskapliga och tekniska medel förvandlar VTT stora globala utmaningar till hållbar tillväxt för företag och samhälle. VTT sammanför människor, företag, vetenskap och teknik för att lösa vår tids största utmaningar.

Utveckling av autonoma smarta träförädlingslösningar med ANDRITZ

ANDRITZ är en globalt ledande leverantör av anläggningar, utrustning och tjänster. De levererar till vattenkraftstationer, massa- och pappersindustrin samt metall- och stålindustrin. De tillhandahåller tjänster för separation av fasta/flytande ämnen i kommunal och industriell verksamhet samt för pelletering av djurfoder och biomassa. Andra viktiga affärssegment är automatiserings- och service-verksamhet. Den börsnoterade teknikkoncernen har sitt huvudkontor i Graz i Österrike och cirka 29 100 anställda. ANDRITZ har mer än 280 anläggningar i över 40 länder.

Valmet utvecklar grön teknik för att ersätta plast med nya fiberprodukter – Etteplan ingår i projektteamet

Valmet är en ledande global utvecklare och leverantör av processteknik, automation och tjänster till massa-, pappers- och energiindustrin. Med sina system och lösningar för automatisering och flödeskontroll kan Valmet betjäna en ännu bredare bas av processindustrier. Valmet har en industrihistoria som sträcker sig mer än 220 år tillbaka i tiden och en stark meritlista som omfattar ständiga förbättringar och förnyelse. Under 2022 nåddes en ny milstolpe då Neles, ett företag specialiserat på flödeskontroll, gick samman med Valmet.

Kontakta oss
Jarno Jukola
Jarno Jukola
Region Director, Engineering Solutions