Close

Etteplan hjälper Normet med CFD som en del av en kontinuerlig tjänst inom konstruktion och utveckling

Normet är ett snabbväxande och innovativt företag som har som mål att leda omvandlingen till en mer digital och hållbar framtid. Företaget har skaffat sig processexpertis inom underjordisk gruvdrift och tunnelbyggande genom fler än tusen projekt världen över. Normet har över 50 års erfarenhet inom branschen, fler än 13 000 levererade maskiner och över 1 400 yrkespersoner inom företaget. Normets mission är att leda omvandlingen av underjordisk gruvdrift och underjordiskt tunnellbyggande så att de blir digitala och hållbara.

Referens
Kompetensområde

Normet och Etteplan har varit samarbetspartners de senaste 20 åren. Samarbetet har bland annat gällt Etteplans mångsidiga tjänster för engineering och teknisk dokumentation, såsom maskin- och utrustningsmekanik, elkonstruktion och tekniska beräkningar. Företagen upptäckte nyligen en ny samarbetsmöjlighet vad gäller värmehanteringen hos Normets gruvmaskin.

Utmaningen i fråga handlade om motorns turbo som kunde leda till att motorns oljepump och elektronik överhettades. Maskinen är utformad för tuff användning och risken för överhettning är hög, särskilt i haverisituationer. Inne i gruvorna där maskinen arbetar ligger temperaturerna och luftfuktigheten på höga nivåer. Av den anledningen bör komponenterna skärmas av och placeras på ett lämpligt sätt.

På Normet var man positivt överraskade när man fick veta att Etteplan har kunskapen och resurserna för att tillhandahålla en lösning för detta.

"I takt med att maskintillverkare som Normet rör sig mot helt eldrivna arbetsmaskiner och utrustning, kommer frågor gällande hållbarhet och produktlivscykel, som värmehantering, att bli ännu viktigare", förklarar Jarno Jukola, Etteplans Manager of Service Solutions på Etteplan, Key Account Manager för Normet.

CFD (Computational Thermo and Fluid Dynamics) är lösningen

Etteplans lösning var att konstruera en säkerhetskåpa för oljepumpen som gjorde att oljeflödet blockerades utan att luftflödet och motorkylningen påverkades. För att minska risken för överhettning och oljeläckage placerade man skyddsplåtar i maskinrummet. Dessa plåtar förhindrar oljeutsläpp till den heta motorn och turbodelarna i händelse av en explosion.

Etteplan implementerade CFD (beräkningsströmsdynamik) för att studera luft- och oljedroppsflödet under motorhuven när metallplattorna placeras runt oljepumpen. Efter att ha studerat plattornas effekt på luftflöde, kylning och propellerprestanda ledde slutsatserna man drog till att maskinrumslayouten kunde optimeras.

"CFD-projektet var en intressant fallstudie gällande den senaste motorutsläppstekniken och värmeöverföringen i begränsade utrymmen. Projektet hjälpte oss att identifiera de områden i motorrummet där vissa åtgärder behövdes vidtas för att värmebelastningen ska minska, särskilt vid systemhaveri. Åtgärderna som vidtagits har lett till att värmeeffekten har minimerats. För oss var detta det första CFD-projektet som involverade kraftenheter, men definitivt inte det sista", förklarar Pekka Holopainen, Director of Engineering and Project Management på Normet.  

Lösningen förbättrar maskinsäkerheten och förlänger motorns livslängd utan att man behöver kompromissa med prestandan

ormet erhöll komplicerade simuleringar som en tjänst, vilket garanterar säker drift för maskinen under tuffa förhållanden. Lösningen gör att motorns livslängd förlängs och gör maskinen säkrare för slutkunden, utan att man behöver kompromissa med prestandan. I takt med att kvaliteten på produkten förbättras minskar även risken för att Normets rykte ska ta skada.

"Etteplan har tillhandahållit expertis inom olika teknikområden och har därmed spelat en viktig roll i Normets nya produktutvecklingsprojekt. Långsiktigt samarbete har hjälpt oss att identifiera de mest lämpliga talangerna för det aktuella arbetet", avslutar Holopainen.

Mer att läsa

Valmet utvecklar grön teknik för att ersätta plast med nya fiberprodukter – Etteplan ingår i projektteamet

Valmet är en ledande global utvecklare och leverantör av processteknik, automation och tjänster till massa-, pappers- och energiindustrin. Med sina system och lösningar för automatisering och flödeskontroll kan Valmet betjäna en ännu bredare bas av processindustrier. Valmet har en industrihistoria som sträcker sig mer än 220 år tillbaka i tiden och en stark meritlista som omfattar ständiga förbättringar och förnyelse. Under 2022 nåddes en ny milstolpe då Neles, ett företag specialiserat på flödeskontroll, gick samman med Valmet.

Etteplan deltar i utvecklingen av miljöteknik för Valmet

Valmet är den ledande globala utvecklaren och leverantören av teknik, automation och tjänster till massa-, pappers- och energiindustrin. I 50 år har Valmet tillhandahållit lösningar för minskning av SOx-utsläpp. I dag är Valmet också kända för sina tillförlitliga marina automatiseringslösningar och sina innovativa lösningar för rökgasrening. Deras mål är att göra fartygen grönare, mer effektiva och mer lönsamma.

Riskbedömningsverktyg höjde maskinsäkerheten till ny nivå på Metsä Board

Metsä Board är specialiserade på miljövänlig nyfiberkartong vars produkter främst används i livsmedels- och konsumentförpackningar. Företaget har länge satsat på cirkulära lösningar för att tillgodose kraven som ställs på kundernas framtida förpackningar, till exempel spårbarhet av förnybara råmaterial och återvinningsbarhet. Metsä Board är en del av Metsä Group och har totalt åtta kartongbruk, varav sju ligger i Finland och ett i Sverige.

Kundcase Hybridtillverkning: Rosendahl Nextrom

AMO-teamet hos Etteplan arbetar hårt för att visa våra kunder hur man drar största nytta av additiv tillverkning, samtidigt som vi alltid försöker hitta den bästa tillverkningsmetoden för varje design. Detta kundcase är ett bra exempel på hur ”hybridtillverkning”, dvs. en kombination av additiva och traditionella tillverkningstekniker, kan användas för effektiv produktion av en mycket krävande produkt.

En dentalrobot skapas för den digitala eran

Rayo 3DToothfill syftar till att förbättra livslängden för miljarder människor med prisvärd och högkvalitativ tandhälsa. Deras lösning ger de bästa resultaten med jämförbara kostnader för tandläkaren och för patienterna. För att se till att deras lösning är användbar i olika omgivningar är den enkel och lätt att använda. Det är därför de tar sömlös integration med befintlig utrustning på allvar.

 

Kontakta oss
Jarno Jukola
Jarno Jukola
Region Director, Engineering Solutions