Close

Etteplan hjälpte Demcon att leverera respiratorer på rekordtid

Coronautbrottet i januari 2020 har lärt oss att livet är oförutsägbart. De mest värdefulla resurserna just nu har visat sig vara kunnig vårdpersonal och medicinsk utrustning. Demcon, ett nederländskt företag specialiserat på avancerad medicinsk teknik och produkter, bland annat respiratorsystem, ställdes nyligen inför den största utmaningen i företagets historia.

Referens

Det nederländska hälsoministeriet beslutade att öka antalet respiratorer i sjukhusen med 2 000 enheter i stort sett omedelbart. Demcon tog sig an utmaningen och började omdesigna sin befintliga produkt och producera 500 nya respiratorer för att tillgodose de brådskande behoven på sjukhusen.

Etteplans serviceattityd övertygade Demcon

Samtidigt måste Demcon säkerställa att de omdesignade respiratorerna levererades med högklassiga användarguider och bruksanvisningar för att garantera snabb och säker installation och användning. Här förlitade sig Demcon på Etteplan, vars tekniska specialister var klara att sätta i gång bara två dagar efter det första mötet.

”Det stod klart från första början att man på Etteplan var redo att hjälpa till och att leverera materialet enligt mycket tuff tidtabell. Det var en lättnad för oss att inte behöva oroa oss för användarguider och annan teknisk dokumentation och i stället kunna fokusera fullt ut på utvecklingen av respiratorsystemen”, säger Gerben Van Oosterhout, Senior Project Manager på Demcon.

Användarmanualer och teknisk dokumentation för sköterskor och läkare

Etteplans uppdrag var att producera snabbreferenskort för Demcons utrustning med kortfattade instruktioner för tekniker, sköterskor och läkare som installerar och använder utrustningen. Snabbreferenskorten ger en visuell översikt över produkten och fungerar som kognitiva hjälpmedel för tekniker och vårdpersonal.

Etteplan anlitades även för att ta fram en mer detaljerad bruksanvisning för att garantera säker och enkel installation, användning och service för produkterna. Etteplan ansvarade dessutom för projektledning för hela dokumentationsprojektet. Allt material skulle levereras på nederländska och engelska.

Mångsidig teknisk dokumentation på rekordkort tid

Den exceptionella situationen förutsatte även exceptionella och innovativa arbetssätt hos Etteplan. Till skillnad från tidigare skulle man nu producera tekniska texter och illustrationer på kort tid parallellt med produktutvecklingsprocessen. Det innebar dussintals korrekturomgångar varje dag eftersom man snabbt kunde bli tvungen att ändra de detaljerade anvisningarna på grund av små tekniska förändringar i utrustningen.

Demcons produktutvecklingsteam och Etteplans dokumentationsteam höll onlinemöten flera gånger dagligen för att gå igenom utvecklingsarbetets status. Både produktutvecklingen och den tekniska dokumentationen slutfördes och de 50 första enheterna var redo att levereras till sjukhusen efter bara 12 dagar.

Unikt projekt

Demconprojektet är ett fantastiskt bevis på att det omöjliga kan bli möjligt i en kris. Teamen på Demcon och Etteplan samarbetade intensivt för att uppnå sitt mål. Vetskapen om hur viktigt projektet var gjorde arbetet ännu mer värdefullt för Etteplans dokumentationsspecialister.

”Teamet på Etteplan gjorde ett fantastiskt jobb och hjälpte oss leverera våra respiratorer till sjukhusen på kortast möjliga tid. Samarbetet var enkelt och effektivt även om projektet var det överlägset tuffaste vi någonsin genomfört”.

Gerben van Oosterhout. Senior Projektledare, Demcon

Mer att läsa

Samarbete mellan VTT och Etteplan banar väg för finsk innovation inom medicinteknik

VTT är en av Europas ledande organisationer inom vetenskap och teknik. Organisationen ägs av finska staten och främjar utnyttjandet och kommersialiseringen av forskning och teknik inom affärsliv och samhälle. Med vetenskapliga och tekniska medel förvandlar VTT stora globala utmaningar till hållbar tillväxt för företag och samhälle. VTT sammanför människor, företag, vetenskap och teknik för att lösa vår tids största utmaningar.

Utveckling av autonoma smarta träförädlingslösningar med ANDRITZ

ANDRITZ är en globalt ledande leverantör av anläggningar, utrustning och tjänster. De levererar till vattenkraftstationer, massa- och pappersindustrin samt metall- och stålindustrin. De tillhandahåller tjänster för separation av fasta/flytande ämnen i kommunal och industriell verksamhet samt för pelletering av djurfoder och biomassa. Andra viktiga affärssegment är automatiserings- och service-verksamhet. Den börsnoterade teknikkoncernen har sitt huvudkontor i Graz i Österrike och cirka 29 100 anställda. ANDRITZ har mer än 280 anläggningar i över 40 länder.

Stöttar Johnson & Johnson i kampen mot tarmparasiter

2019 tillkännagav Johnson & Johnson att man utökar sin verksamhet med globala produktdonationer från 2025 av en behandling mot maskar. Det nya femåriga utökade åtagandet kommer att säkerställa att en miljard doser VERMOX® CHEWABLE tillhandahålls under perioden 20212025 till länder med hög belastning via donationer till Världshälsoorganisationen (WHO) som hanterar och samordnar förfrågningar från länder om detta värdefulla läkemedel.